Zawartość

Mury kościoła

Mury kościoła wyznaczają obszar ziemi należący do fary. Niektórzy badacze twierdzą, że w tym miejscu jeszcze w drugiej połowie XIII-go stulecia stała twierdza hrabiów Hückeswagen. Zbudowany tu o nieco później kościół parafialny pełnił podobno czasie zagrożenia funkcję strategiczną i ochronną.

Zewnętrzne mury kościoła zbudowano z kamienia pochodzącego z kamieniołomu. W trakcie ich  istnienia mury wielokrotnie przebudowywano. Dzisiejsza postać pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy XVIII-go wieku a kapliczki Drogi Krzyżowej z drugiej połowy XIX-go wieku.

Kapliczki zostały zbudowane na planach półokręgów, w płytkich niszach podpartych parą jońskich kolumn umieszczono ceramiczne reliefy Drogi Krzyżowej z 1887 roku.

Brama główna wiodąca na teren kościoła znajduje się naprzeciwko zachodniego portalu. Dwa wielkie skrzydła bramy wykonano z kutej kraty, po lewej i prawej stronie umieszczono mniejsze furtki. Kraty pochodzą z 1809 roku, punktem zawieszenia dla nich są cztery kwadratowe słupy z przełomu XVIII-go i XIX-go wieku. O nieco później na słupach osadzono rzeźby świętych: Jana Sarkandra, Cyryla i Metodego oraz Jana Nepomucena.

Droga Krzyżowa

Drogę Krzyżową tworzy 14 kapliczek wokół wewnętrznej strony kościelnego muru. Płótna zostały w 1887 zastąpione ceramicznymi płaskorzeźbami autorstwa Vojtěch Mottla, profesora příborskiego niemieckiego gimnazja. Wypalono je we fabryce u Neusserów w Klokočovie.

Zeď