Zawartość

Historia klasztoru

Klasztor Pijarów został zbudowany przez biskupa Karola II. z Liechtensteinu w 1694 roku, a następnie podarowany w 1700 roku mnichom, do wykorzystania według ich własnych potrzeb. Budynek został zaprojektowany na zamówienie przez architekta Giovanniego Pietra Tencallę z Kroměříža. Jest to piętrowa budowla w stylu barokowym, składająca się z trzech skrzydeł. Architektoniczne rozmieszczenie skrzydeł jest wzajemnie prostopadłe,  zbudowano je na planie prostokątów. Prace budowlane kontynuowano przez wiele lat. Ciekawy etap nastąpił w 1768 roku, kiedy to zaprojektowano korytarz łączący klasztor pobliskim kościołem. Był to projekt autorstwa Pijara, P. Heliodora Knura. Pod koniec XIX wieku, korytarzu przeznaczono jednak do rozbiórki.

Lata 90-te XX-go wieku przyniosły decyzję o całkowitej renowacji klasztoru. Proces ten trwał przez kolejnych 20 lat. Podczas naprawy odkryto oryginalne barokowe iluzjonistyczne obrazy oraz posadzkę wykonaną z kamieni z dna rzeki Lubiny, która przepływa przez miasto Příbor. Niezwykle pięknym elementem pomieszczeń dawnego kolegium Pijarów są sklepienia łukowe z dużymi narożnymi lunetami. Odnowione sale w zachodnim skrzydle budynku są obecnie wykorzystywane do spotkań towarzyskich, organizacji ceremonii / ślubów cywilnych, koncertów i wykładów. W 2015 planowane jest także odtworzenie ogrodów klasztornych, które będą otwarte dla ogółu odwiedzających. Klasztor Pijarów wciągnięto na listę zabytków kultury.

Dziś w byłym Kolegium Pijarów mieszczą się: miejskie muzeum, biblioteka oraz podstawowa szkoła artystyczna.

klášter