Zawartość

Kroniki miasta

Każda gmina prowadzi kronikę danej miejscowości, w której zapisuje się ważne oraz pamiętne wydarzenia publiczne w celu późniejszego udostępniania ich, jako informacji i wskazówek dla przyszłych pokoleń. Nakazuje tak litera prawa, a konkretnie ustawa 132/2006 Sb. z dnia 14 marca 2006. Kronikę uzupełnia się raz na rok.

Obywatele miasta czy gminy mają wgląd do kronik – mogą to zrobić na urzędzie miasta w ustalonych porach. Według prawa czytanie kronik odbywa się zawsze w obecności kronikarza. W Příborze wystarczy uprzednia telefoniczna lub e-mailowa rezerwacja terminu u kronikarki. W archiwum, które znajduje się w příborskim ratuszu przechowywane są roczniki 1988- 2011. W chwili obecnej przygotowujemy materiał do rocznika 2012. Kronikarz ma obowiązek oddać burmistrzowi do wglądu przygotowane już materiały z ubiegłego roku do dnia 31. 5. 2012. Gmina ponosi odpowiedzialność za zawartość merytoryczną oraz tekst kronik. Po ostatecznym zatwierdzeniu kronikarz ręcznie przepisuje zgromadzony materiał tekstowy do kronik.

Każdy pełnoletni (ponad 18 lat) obywatel miasta / gminy albo osoba mająca prawa obywatela miasta, może zaproponować na piśmie zmianę, uzupełnienie lub korektę zapisów w kronikach. Gmina skoryguje, zmieni lub uzupełni wtedy tekst kroniki na podstawie zaproponowanej wersji.

Zobowiązanie gmin do utrzymania "pamiątkowy społeczności książki" weszła w życie w 1920 roku znajduje się wieś zaczęła pisać. - Należy stwierdzić, że nie wszyscy w roku 1921 Niektórzy kronikarze wrócili również niepokoi 1st St. lata.. Wojna. Sztućce - wydaje się - pisanie kroniki poświęcone kronikarzy zawsze odpowiedzialny, a więc przegapić nawet jednego roku! Obecnie odpowiada VII. część kroniki. Rok 2012 zostanie zapisany w nowej perspektywie VIII. część.

Obowiązek prowadzenia kronik miejskich lub inaczej tzw. „gminnych ksiąg pamiątkowych“ wszedł w życie w 1920 roku. Miasta i gminy zaczęły je pisać w roku 1921 – tu należy nadmienić, że nie wszystkie. Niektórzy kronikarze wracali się w swoich zapiskach aż do czasów I. wojny światowej. Příborscy kronikarze byli zawsze – jak się wydaje – bardzo staranni i odpowiedzialni. Nie brakuje nam ani jednego rocznika! Na chwilę obecną pisana jest VII. tom kroniki. Rocznik 2012 będzie zapisany już w nowej, VIII-ej, części.

Tom I 1921-1945 SOkA Novy Jicin: autorzy J. Andrys, Fr. Vojtěchovský, J. Filipský J. Hrnčárek.

Tom II 1945/59 SOkA Novy Jicin: autorzy Sasin V., J. Nehýbl J. Hřeblo, A. Sattek.

Tom III 1960/74 SOkA Novy Jicin: autorzy A. Sattek, Č . Hrnčárek, L. Loukotka.

Tom IV 1975/87 SOkA Novy Jicin: autor L. Loukotka.

Tom V 1988/96 Archiwum MU Příbor: autor L. Loukotka.

Tom VI UM 1997-2004 archiwum Příbor: autor L. Loukotka.

Tom VII UM 2005-2011 archiwum Příbor: autor L. Loukotka - do maja 2011 roku.

 

Kronikarką Příbora jest obecnie pani Mgr. Irena Nedomová.

Została ona wybrana na kronikarkę przez Radę Miasta Příbora w sierpniu 2011 roku.

Kroniki z okresu od 1921 (zawarte informacje  sięgają wstecz aż do lat wojennych) do 1987 można znaleźć w formie elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Archiwum Powiatowego..

 

Aktualna pogoda

Pogoda dzisiaj:

21. 1. 2022

oblacnosesnez

Temperatury dzienne -3/1°C, w 1000m ok. -7°C.
Nocne temperatury /°C.