Menu
Turistické informační centrumPříbor

Staroveský Josef

STAROVESKÝ Josef

* 14. 9. 1753 Příbor

† 21. 3. 1817 Příbor

Divadelník, soukeník.

Soukenický mistr, představený cechu soukenického a „otec chudých“.

Provozoval české soukromé ochotnické divadlo pravděpodobně už před rokem 1809, herci byli studenti.

Josef Staroveský psal lidové hry, je autorem figurální mše, která se hrávala ještě v 70. létech 19. století. Skládal též kratochvilné výstupy a prostinké kusy divadelní v české řeči. Z jeho tvorby, ač se tehdy jeho kousky hrávaly, se nic nedochovalo.

Pochází z domu č. 382 - nyní Žižkova ul.

Velmi pěkně zmapoval ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO V PŘÍBOŘE V LETECH 1809–1816 Bohumír Indra v r. 1981.

Napsal také: Měšťan a soukenický mistr Josef Staroveský, iniciátor a režisér českých divadelních představení v Příboře, se narodil, resp. byl křtěn v Příboře 11. 9. 1753 a byl synem měšťana Bernarda Staroveského a jeho ženy Ludmily. Zemřel v Příboře 21. 3. 1817 na hlavničku ve svém domě čp. 382 ve věku 65 let. Podle dochované jeho poslední vůle, sepsané česky 20. 3. 1817 měšťanem Antonem Knauerem, podepsané vlastnoručně Josefem Staroveským v přítomnosti dvou svědků Josefa Sasyna a Gabriela Hruškovského, byl majitelem městské chalupy čp. 382, zanechal vdovu Marianu, roz. Drnholeckou, dva dospělé syny Jana a Františka a dva vnuky po nejstarším zemřelém synu Matoušovi.

Pozůstalostní spis uvádí výslovně, že nebožtík „byl otec chudých a cechovní představený cechu soukenického v Příboře". Kromě domu v ceně 600 zl. zanechal roli v ceně 200 zl., zajímavý je i soupis a popis jeho šatstva, domácího zařizení (měl např. 8 obrazů), nádobí apod. Odkázal též 1 zl. „na normálku školu“. 1 zl. na invalidy a 1 zl. „na chudáky zdejší". Aktiva činila 1631 zl., pasiva 737 zl. (hlavně za převzatou vlnu a předivo), které se zavázala zaplatit vdova. Staroveský neměl podle svědectví pisatele článku v „Moravii" a spoluměšťana Bajera vyšší vzdělání. Navštěvoval jen městskou školu, která po zrušení piaristického gymnázia r. 1775 byla ustavena jako hlavní škola, jíž v Příboře říkali „normálka". Na ni pamatoval proto i peněžitým odkazem ve svém testa­mentu, nikoliv na piaristické gymnázium, obnovené v Příboře opět r. 1805. Zájem o českou dramatickou literaturu a divadlo byl u něho probuzen až s počátky národního obrození na Moravě počátkem 19. stol., patrně po styku s Mihulovou divadelní společností a s Václavem Thámem. Jeho žádost o povolení veřejných českých divadelních her a deklamací v Příboře tzv. soukromého divadla, podaná r. 1811,  byla sice r. 1812 zamítnuta pod záminkou nepovolování dalších profesionálních divadelních společností, můžeme však věřit pisateli článku v „Moravii" r. 1815 i zápisům příborského měšťana Bajera z r. 1816, že v té době byly Staroveským občas provozovány české divadelní komedie v Příboře za přítomnosti publika v tamním tanečním sále. Nešlo o profesionální herecký soubor, ale o ochotníky, objevující se v té době stálo hojněji i v jiných městech, zvláště v Čechách, účinkující v tzv. soukromých — domácích divadlech bez úředního povolení, proti nimž bylo obtížné zakročovat, nebylo-li žalobce.....  R. 1817 byla po smrti Staroveského, hlavního iniciátora divadla a upravovatele textů her a deklamací, česká představeni patrně přerušena a po opětovných zákrocích krajského úřadu v Hranicích zastavena. Divadelní představení byla pak v Příboře hrána jen německy profesionálními divadelními společnostmi s povolením krajského úřadu v Hranicích.“

Zdroj: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín , svazek 27, r. 1981, vydalo Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně, článek - České ochotnické divadlo v Příboře v letech 1809–1816 autor: Bohumír Indra, strana 31- 41

Pokračujeme ve vysvětlování. Je zajímavé: 

Josef Staroveský, divadelník, o němž je zde řeč, bývá velmi často zaměňován za jiného Josefa Staroveského, též rodáka příborského (*23. 8. 1760 Příbor, †19. 2. 1827 Příbor). Ten ovšem divadelníkem nebyl, ač ho za něj považoval jak Ferdinand Pokorný, tak M. Baláš ve svém Kulturním místopise z 60. let 20. století a další autoři studií o divadle na počátku 19. století.

Bohumír Indra - zdá se - byl prvním, který záhadě přišel na kloub. Ve svém článku o divadle v r. 1981 napsal: „....Významné pro nás je zjištěni, že „podnikatelem“  tj. iniciátorem a hybnou silou soukromého divadla, tj. kroužku divadelních ochotníků v Příboře byl měšťan a soukenický mistr Josef Staroveský....

Jméno měšťana Josefa Staroveského, režiséra o údajného skladatele českých her je sice již dlouho známé, je však mylně dosud přisuzováno jinému příborskému soukeníku a podruhovi stejného jména Josefu Staroveskému, bydlícímu na Dolním předměstí čp. 281, který se narodil v Příboře 23. 8. 1760 a zemřel tam 19. 2. 1827 ve věku 66 let, jehož životopisné údaje jsou také všude uváděny. Podle dochovaného pozůstalostního spisu tohoto soukeníka, pracoval jen ve mzdě a byl zcela nemajetný. Nezanechal žádný majetek a neuměl ani psát...“  Z pozůstalostních spisů plyne, žeKromě dvou starých kabátů nezůstalo po něm nic. Oba byly vydraženy na úhradu pohřebních výloh....“

Ještě dovětek k Josefu Staroveskému - významnému příborskému divadelníku:

 „Po nejstarším 38lelém synu Matoušovi Staroveském zůstali dva synové. 14letý Jan, 4letý František a vdova Alžběta.  Druhý syn Jan měl 25 let. Třetí František 21 let.

Chalupu se zahradou odkázal Staroveský synu Janovi s pod­mínkou, že jako hospodář vyplatí podíly matce, bratru Františkovi a dětem zemřelého bratra Matouše. Matku měl chovat u sebe při jednom světle a teple a neublížit jí. Vdova mělo mít v moci všechno jmění a domácí hospodářství ve vlně a předivu, šatstvu, prádle, peří a jiném řemeslnickém a domácím nářadí, aby mohla zaplatit pohřeb, léky a felčara, a všechny jiné dluhy, které se najdou po nebožtíkovi.“

Mat. křtů Příbora III. s, 58. mat. úmrtní VII. s. 86. Pozůst. spis sign. S XXIII/108 C. 2457.

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
déšť 6 °C 4 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 4.56m/s
tlak1006hPa
vlhkost85%
srážky3.32mm

Turistické informační centrum

ic

Turistická interaktivní mapa

mapa