Menu
Turistické informační centrumPříbor

Demel Ludvík

DEMEL Ludvík

*02.07.1936 Příbor

+10.04.2015 Příbor

hudebník, dirigent

1

Zdroj: rodinný archiv

Po ukončení školní docházky v Příboře u Ludvíka Demla zvítězila touha věnovat se studiu hudby. Podal přihlášku do vojenské hudební školy. Nedostal však žádnou odpověď, a tak otec přihlásil mladého Ludvíka do učení na zámečníka na učiliště Tatra. Po roce si ale přihlášku podal znovu a 23. 8. 1952 nastoupil do vojenské hudební školy. Po tříletém studiu školu absolvoval jako hráč na křídlovku a trubku. Tím Ludvík Demel odstartoval svou profesionální dráhu hudebníka z povolání.

 Postupně (od r. 1955) hrál u několika vojenských hudeb (ve Valašském Meziříčí, Místku, Banské Bystrici, Hranicích a Olomouci). V r. 1956 se oženil, a protože neustálé dojíždění za manželkou bylo náročné, rozhodl se dokončit pětiletý úvazek u leteckého útvaru v Mošnově, kde mi nabídli služební byt. Službu v armádě ukončil 30. 4. 1971.

V Lidové škole umění v Příboře začal učit jako externista už v roce 1963. 4. 9. 1964 vykonal maturitní zkoušku na Střední všeobecně vzdělávací škole v Příboře. Vyšší odborné studium na konzervatoři v Ostravě ukončil 22. 6. 1972.

Po odchodu z armády nastoupil na jeden rok jako hráč na křídlovku k Oblastní hudbě v Ostravě a po konkurzním řízení se stal 1. 9. 1972 hudebním redaktorem Československého rozhlasu v Ostravě. V rozhlase pracoval 18 let!

V roce 1973 byl zakládajícím členem profesionální kapely Ostravská desítka.

V Příboře hrál v různých orchestrech již od roku 1959.

Od počátku výuky na LŠU se počet žáků pana Demla stále zvyšoval a začal se projevovat zájem založit vlastní orchestr. V roce 1972 začal s nácvikem prvních skladeb. Po roce příprav se 1. 5. 1973 uskutečnilo první vystoupení. Orchestr měl tehdy 18 hudebníků. První skladbou, s níž se představil veřejnosti, byla skladba Šly panenky silnicí. Zpočátku žáci nacvičovali dvakrát týdně, později i třikrát. Během krátké doby orchestr dosáhl velmi dobré interpretační úrovně a dodnes se řadí ke špičce mládežnických orchestrů u nás i v cizině.

L. Demel stál také u zrodu skupiny mažoretek. R. 1983 rozhodli Ludvík Demel, Milada Hnitková (tehdy ředitelka LŠU) a Jarmila Bártová vytvořit v LŠU Příbor pohybovou skupinu mažoretek, která bude účinkovat s dechovým orchestrem mladých. Skupinu prvních 16 mažoretek vedla Jarmila Bártová

Orchestr byl společně se svým zakladatelem a často také mažoretkami účastníkem mnoha festivalů: FIJO Cheb, FEDO Štětí, Kmochova Kolína, Mezinárodní soutěže velkých dechových hudeb v Ostravě. Vedle toho navštívil také mnoho festivalů v zahraničí: v Německu, Nizozemí, Maďarsku, Polsku nebo Švédsku. Největšího úspěchu orchestr dosáhl v r. 1995 v Úpici, kde obhájil 1. místo a byl vyhlášen absolutním vítězem. Na mezinárodním poli zaznamenal největší úspěch na festivalu v německém Kehlu, kde obdržel 1. místo s vyznamenáním. Během svého působení v Dechovém orchestru mladých Příbor byl Ludvík Demel několikrát vyhodnocen jako nejlepší dirigent na soutěžích a festivalech. Orchestr řídil jako umělecký vedoucí a dirigent do r. 1996, 24 let! Vedení tělesa ukončil kvůli nemoci. Ale i poté mladé hudebníky občas dirigoval, a to při konání festivalů a při různých slavnostních příležitostech.

Až do 1990 měl příborský hudebník dvě zaměstnání. Pak  se rozhodl - na  doporučení lékaře - odejít z rozhlasu a  1. 8. 1990 nastoupil jako ředitel ZUŠ v Příboře. Řediteloval do 8. 12. 1991. Ve škole pokračoval jako učitel.

Ludvík Demel byl nejen kulturně, ale i společensky činný, a  to i po ukončení působení u orchestru:

- po r. 2000 zvolen dvakrát do zastupitelstva města,

- pracoval několik kolik let v kulturní komisi a ve výborech příborských festivalů,

- v r. 2000 poskytl městu hudební znělku k užití v městském rozhlase, dodnes zahajuje hlášení rozhlasu

- byl členem Českého svazu chovatelů a v období 2000 – 2007 předsedou této organizace.

Za práci s orchestrem, výuku žáků a kulturní činnost byl několikrát odměněn:

- 1976: pamětní medaile za zásluhy o rozvoj města (udělilo město Příbor),

- 1979: čestné uznání za obětavé a úspěšné vedení mládežnického orchestru v Příboře a za významný podíl na rozvoji hudebního života (udělila Rada města Příbora),

- 1982: čestné uznání za rozvoj zájmové umělecké činnosti v Severomoravském kraji (udělil Odbor kultury Severomoravského kraje),

- 1983: čestný odznak Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM) za šíření mezinárodní hudby (uděleno na koncertě v Herzogenaurachu v Německu),

- 1988: ocenění za dosažené vynikající výsledky a příkladnou reprezentaci města Příbora a ČSSR u příležitosti 15. výročí DOM (udělilo město Příbor),

- 1996: titul „Učitel roku 1995“ za výraznou pedagogickou činnost (udělil Školský úřad Nový Jičín),

- 1997: čestná cena města za dlouholetou práci v oblasti kultury, výchovy mládeže a reprezentaci města Příbora (udělilo město Příbor),

- 1997: cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost (udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip),

- 2005: čestné občanství za celoživotní práci pro město a vzornou reprezentaci města doma i v zahraničí (udělilo město Příbor).

Ludvík Demel je tedy čestným občanem města Příbora. Výrazně se podílel až do konce života na rozvoji hudebního života ve městě. Zemřel náhle 10. dubna 2015.

12

Zdroj: Local TV Příbor

Zdroj: Jaromír Kavan

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 12 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.45m/s
tlak1018hPa
vlhkost90%
srážky3.47mm

Turistické informační centrum

ic

Turistická interaktivní mapa

mapa