Menu
Turistické informační centrumPříbor

KRONIKA VI. díl 1997-2004, hesla - stránky

KRONIKA VI. díl 1997–2004  - podle stránek - obsah

Kronika Příbora, VI. díl, 1997-2004  00 obal zepředu

Kronika Příbora, VI. díl, 1997, 0 košilka zepředu

Kronika Příbora, VI. díl, 1997, 01 titulka

1997

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 02-03,           svět

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 04-05,           I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 06-07,           I. Výročí, oslavy, EHD, 95 let gymnázia

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 08-09,           II. Činnost MÚ - změny ve funkcích, stavební akce - plynovod, kanalizace,  VO, rozhlas, ŠJ Jičínská,                                                                            klášter, zateplení ZŠ Npor. Loma, povodně, Na Nivách, č. 27. kompostárna

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 10-11,           II. Činnost MÚ - rozpočet, odbor sociál. věcí

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 12-13,           II. Činnost MÚ- živnostenský úřad, matrika, SPOZ TS, DS. č. 247

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 14-15,           II. Činnost MÚ - místní aktiv Prchalov, Hájov, mlýn, školní jídelna Jičínská, Local TV

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 16-17,           II. Činnost MÚ - policie, knihovna kino, sedmdesátníci, Nadace S. F., zásady čestného občanství...,                                                                                        SHSČMS - sněm,

                                                                                   III. Průmysl - Tatra

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 18-19,           III. Průmysl - Lonka, obchody, dílny, centrum i Klokočov - Alpisport...., Zars aj.

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 20-21,           III. Průmysl - jarmark, zahran. novináři, region Beskydy,

                                                                                   IV. Životní prostředí - Den Země, Hončova Hůrka, stromy, zajímavosti

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 22-23,           IV. Životní prostředí - Bartošovice, povodeň, křídlatka,

                                                                                   V. Kultura - koncerty, swing, Sdružení hudebníků, DOM

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 24-25,           V. Kultura - vánoč. koncert, vánoční strom, Mikuláš, festival dech. hudeb, muzeum,

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 26-27,           V. Kultura - LD, VI Školství - komise, škol. rok, školy

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 28-29,           VI. Školství - akademie MŠ, abiturienti

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 30-31,           VI. Školství - stonožkový týden, skauti, DDM, Bav klub

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 32-33,           VII. Tělových., sport, zdravotn. - Závod míru, Sokol - oddíly, TJ - oddíly, i aerobik, hokej ,                                                                                        odbíjená...kopaná, košíková, ASPV

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 34-35,           VII. Tělových., sport, zdravotn. - tenis, vzpírání, turistika, volejbal, lékaři - nové středisko

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 36-37,           VII. Tělových., sport, zdravotn. - oční optika, VIII. Spolky, pohyb obyv. - nejstarší občanka, SDH, SSF,                                                                                  zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 38-39,           VIII. Spolky, obyvatelstvo - rybáři,

                                                                                   IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 40-41,           IX. Počasí - povodně

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 42-43,           IX. Počasí - první sníh,

                                                                                   X. Různé - stávka železničářů, pouť, zatmění Měsíce, zdražení jízdného, dopr. situace na Benátkách,                                                                                        parkování na náměstí, stožár Eurotelu

Kronika Příbora, VI. díl,     1997, 44-45,           X. Různé - Diakonie, stožár pro mobily, státní notářství, vojenští letci

1998

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 44-45,           svět

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 46-47,           svět, ČR, I. Oslavy, výročí

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 48-49,           I. Oslavy, výročí - vodovod, 200 let Prchalova, 60 let radnice

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 50-51,           I. Oslavy, výročí -ZŠ Npor. Loma 15 let, II. Činnost MÚ - tajemník, rozpočet

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 52-53,           II. Činnost MÚ - matrika, výstavba - domy na náměstí - 11, 13, 27, lávka pod kostelem nově                                                                                       vydlážděna, Domov důchodců, Klokočov, Zateplení ZŠ Npor. Loma, jídelna Dukelská, klášter,                                                                                                  kotelna, Na Nivách, NN

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 54-55,           II. Činnost MÚ - odb. soc. věcí, byty, nezaměstnanost, DS, radiomobil, prodej Domova důchodců,                                                                             vyšší nájemné, TS

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 56-57,           II. Činnost MÚ - živnostenský úřad, Prchalov, Hájov, dům č. 28, mlýn, nábřeží

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 58-59,           II. Činnost MÚ - vítání občánků, sedmdesátníků, čestné uznání, nová siréna, hrací automaty, útulek,                                                                                 Local TV, DPS,

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 60-61,           II. Činnost MÚ - knihovna , kino, Region Beskydy, koupaliště, parlamentní volby

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 62-63,           II. Činnost MÚ - volby, volba starosty,

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 64-65,           II. Činnost MÚ - místostarosta B. Turek, komise, rada, III. Průmysl, obchod - živnosti, cestovní                                                                                               kanceláře, levné oděvy, elektronika, střižné zboží

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 66-67,           III. Průmysl, obchod - - Lonka, Škoda - Tatra, IVC, IV. Životní prostředí - Lubina,m ovzduší, fauna                                                                                 a flora

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 68-69,           IV. Životní prostředí  - ořez javorů, Den Země, odpad, pták roku , zahrádky, stromy, čistička vody, 

                                                                                   V. Kultura - koncerty, DOM 25 let, Borovanka

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 70-71,           V. Kultura - swing, koncerty, DOM zvítězil, Svátek matek, KSČM - letní odpoledne

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 72-73,           V. Kultura - EHD - Den otevř. dveří památek, LD, muzeum, I. Kopecká, vánoční strom

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 74-75,           V. Kultura - Mikuláš,

                                                                                   VI. Školství - akademie

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 76-77,           VI. Školství - abiturienti, stonožkový týden

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 78-79,           VI. Školství - junák, DDM, Bav klub, VII. TV, sport, zdrav. - hokej, olympiáda - ČR

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 80-81,           VII. Tělovýchova, sport, zdravot - nadějní sportovci (Jan Krkoška, Bř. Macek), beachvolejbal, Sokol -                                                                                     všechny oddíly  

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 82-83,           VII. Tělovýchova, sport, zdravot. - TJ, vzpěrači, košíková, kopaná, tenis, hokej, aerobik, turisté, lékaři

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 84-85,           VII. Tělovýchova, sport, zdravot. - lékárny, veterina, oční optika, VIII. Spolky, obyvatelstvo - počet                                                                         obyvatel, SDH, 

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 86-87,           VIII. Spolky, obyvatelstvo - myslivci, SSF, včelaři, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 88-89,           VIII. Spolky, obyvatelstvo - zahrádkáři, rybáři

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 90-91,           VIII. Spolky, obyvatelstvo - důchodci Hájov, vojenští důchodci, IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 92-93,           IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 94-95,           IX. Počasí ,

                                                                                   X. Různé - stoletá občanka, povodně - oprava, objížďka, myšlenky T. G. M., pouť, 

Kronika Příbora, VI. díl,     1998, 96-97             X. Různé - hobby setkání, mód, vánoční pohlednice, obraz I. Raaba, knížka o Příboře, labutě, SPT                                                                                       Telecom, KONEC

1999

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 98-99,           svět, ČR - člen NATO

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 100-101,       I. Oslavy, výročí

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 102-103,       I. Oslavy, výročí  - Svátek matek, 100 let kašny, SF úmrtí, loučení se starým rokem

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 104-105,       II. Činnost MÚ - nový tajemník, komise, čestná uznání rady, pamětní deska obětem komunismu

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 106-107,       II. Činnost MÚ - rozpočet, parkování , těžba dřeva

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 108-109,       II. Činnost MÚ - výstavba - 9. května, NN, VO, rozhlas, plynofikace Hájov, dětská hřiště, podloubí,                                                                náměstí, odbor sociální, nezaměstnanost, CR, byty

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 110-111,       II. Činnost MÚ - dlužníci, domov důchodců, vítání občánků, soutěž k roku seniorů, sedmdesátníci,                                                                     sňatky, Local TV, územní plán, poplatky

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 112-113,       II. Činnost MÚ - poplatky, Diakonie, knihovna, kaple Hájov, Hájov, Prchalov

                                                                                   III. Průmysl, obchod - výprodej v KD

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 114-115,       III. Průmysl, obchod - soukromníci, L výroba praček, jarmark, cestovní ruch - CR - koncepce

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 116-117,       III. Průmysl- plán města, ubytování  IV. Životní prostředí  - Den Země, Život 21, kompost, odpad

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 118-119,       V. Kultura - I. Kopecká, muzeum

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 120-121,       V. Kultura - koncerty, swing, DOM, Borovanka, divad. soubor KDU-ČSL, Fest. dech. hudeb, plesy,                                                                   EHD, galerie - v šat sporu

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 122-123,       V. Kultura - Mikuláš, VI. Školství, organizace ml.

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 124-125,       VI. Školství, organizace ml. - abiturienti, jídelny

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 126-127,       VI. Školství - DDM, Junák, bav klub

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 128-129,       VII. TV, sport, zdravotn. - mírový běh, běh t. Foxe, cyklotrasa, nej sportovci, Sokol,

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 130-131,       VII. TV, sport, zdravotn. - TJ: vzpěrači, tenis, turisté, kopaná, odbíjená, tenis... turisté

 Kronika Příbora,VI. díl,     1999, 132-133,       VII. TV, sport, zdravotn. - koupaliště, III. Obyv., spolky - úmrtí, včelaři, SDH,

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 134-135,       VIII. Obyv., spolky - ČČ, rybáři, SSF

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 136-137,       VIII. Obyv., spolky - zahrádkáři, Svaz letců, vojenští důchodci, Klub důchodců ,

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 138-139,       IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 140-141,       IX. Počasí ,

                                                                                   X. Různé - myšlenky T. G. M., letadlo Mig 15, bourání komína, prezident, pouť, brazilský                                                                                  velvyslanec, dárce krve

Kronika Příbora, VI. díl,     1999, 142                 X. Různé - pamětní deska obětem komunismu, nejstarší občanka, policie ČR, KONEC

2000

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 143                 Svět

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 144-145,       Svět, ČR

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 146-147,       I. Výročí, oslavy- vítání roku, T. G. M.

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 148-149,       I. Výročí, oslavy - 80 let kopané, 80 let skautingu, 95 let chovatelé, 10 let SSF, svátek matek, 125 let                                                                       učitelský ústav

                                                                                   II. MÚ- změny v ZM, Romové v komisích, čestné uznání

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 150-151        II. MÚ - parkování na náměstí, vydávání OP, soutěž v jubilejním roce, Den města, osvětlení budov,                                                                 kalendář Příbora, knížka   o Příboře, SPOZ

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 152-153,       II. MÚ - archiv, logo oslav, rozpočet, výstavba města - rekonstrukce náměstí, klášter

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 154-155,       II. MÚ - výstavba - farní kostel, dům č. 42, VO, domy č . 44 a 445, streetball. koše, čekárna, Na                                                                                  Nivách, zdrav. stř., tržnice, dům č. 28, pomníky a sochy, tabulky na památkách, otevření náměstí,                                          DS

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 156-157,       II. MÚ - TS, Local TV, Prchalov, Hájov,

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 158-159,       II. MÚ - volby - krajské zast.,

                                                                                   III. Průmysl, obchod, CR - info centrum , obchody

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 158-159,       III. Průmysl, obchod, CR - tržnice, GDX automatice, IVC Primus, Jeník, hotel letka, jarmark, pouť

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 162-163,       III. Průmysl, obchod, CR - pouť s rádiem Čas

                                                                                   IV. Životní prostředí - Život 21, městský park, labutě, Den Země, lesní hospodář, obchvat města

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 164-165,       V. Kultura muzeum, film o Příboře (Moje město)

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 166-167,       V. Kultura - koncerty, I. Kopecká, přednášky, EHD, knihovna, Borovanka, DOM, swing

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 168-169,       V. Kultura různé akce, Vánoce   

                                                                                   VI. Školství, organizace - školy, jídelny

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 170-171,       VI. Školství, organizace - abiturienti

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 172-173,       VI. Školství, organizace - DDM, Junák, bav klub

                                                                                   VII. Tělovýchova, sport, zdravotn. - sportovec roku

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 174-175,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotn.- sportovec století Zátopek, fotbalisté století, hokejisté mistři                                                                      světa, Dakar, běh T. Foxe, koupaliště, Sokol,

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 176-177,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotn.-TJ, kopaná, hokej, víkend pro ženy, basketbalový klub - BK

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 178-179,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotn.- SK Lonka Příbor, tenisový klub

                                                                                   VIII. Spolky - obyvatelé,  Družstvo Katolický spolkový dům

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 180-181,       VIII. Spolky - chovatelé, kynologové, SDH, důchodci, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 182-183,       VIII. Spolky - rybáři, Diakonie

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 184-185,       IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 186-187,       IX. Počasí,

                                                                                   X. Různé - odměny policistům, houby rostly, svatba - fotbalová (Lička), dušičky, labutě, knížka

                                                                                   o Příboře, vyznamenání    p. Foltové

Kronika Příbora, VI. díl,     2000, 188                 X. Různé - policie ČR, městská policie, dětský domov, konec r. 2000, KONEC

2001

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 189                svět   

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 190-191,       svět , ČR

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 192-193,       I. Výročí a oslavy  - oslavy 750. výročí založení města

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 194-195,       I. Výročí a oslavy  - oslavy 750. výročí založení města

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 196-197,       I. Výročí a oslavy  - oslavy 750. výročí založení města

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 198-199,       I. Výročí a oslavy  - oslavy 750. výročí založení města, 145. výročí nar. S. Freuda

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 200-201,       I. Výročí a oslavy  - 130 let SDH, 50 let BK, 110 let ZŠ Jičínské, 10 let Zvl. školy, Den dětí, 10 let                                                                                 Dětské misie

                                                                                   II. MÚ - změny v orgánech města, organizační řád úřadu 

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 202-203,       II. MÚ - družební město Przedborz, nová ulice Kamenná, poplatky, rozpočet

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 204-205,       II. MÚ - výstavba- stavební akce- chodníky, hřiště, VO, plynofikace, farní kostel, domov důchodců -                                                                     přístavba, klášter, Slávie restaurace, obchvat

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 206-207,       II. MÚ - dopravní hřiště, osvětlení kostelů, odb. sociál. věcí, DS

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 208-209,       II. MÚ - TS, kino, Local TV, knihovna, informační centrum

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 210-211,       II. MÚ - sčítání lidu, obyvatelé, nejstarší občanka, vítání občánků, sňatky, matrika,  SPOZ,

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 212-213,       II. MÚ - Prchalov, Hájov,

                                                                                   III. Průmysl, obchod, cestovní ruch - GDX automative, IVC Primus, Lonka, Letka, Slávie, Katolický                                                                      dům - restaurace

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 214-215        III. Průmysl, obchod, cestovní ruch - obchody, jarmarky, cest. ruch

                                                                                   IV. Životní prostředí - ovzduší, odpad, černé skládky, Den Země

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 216-217,       IV. Životní prostředí - lesy

                                                                                   V. Kultura - muzeum, poezie, koncerty

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 218-219,       V. Kultura - swing, čajovna, rockový festival, Svátek matek - KDU-ČSL, DOM, Borovanka, EHD

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 220-221,       V. Kultura - vánoční strom, Mikuláš, koncerty, plesy

                                                                                   VI. Školství

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 222-223,       VI. Školství - mistři republiky ZŠ

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 224-225,       VI. Školství - abiturienti, DDM, Bav klub,

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 226-227,       VI. Školství- skaut,

                                                                                   VII. Sport, TV, zdravotn.- Dakar, Běh T. Foxe, turisté, Sokol

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 228-229,       VII. Sport, TV, zdravotn.- TJ, kopaná, BK, tenis, vzpírání,

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 230-231,       VII. Sport, TV, zdravotn.- koupaliště, lékaři, lékárny, oční optika

                                                                                   VIII. Spolky - SDH

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 232-233,       VIII. Spolky - včelaři, myslivci, SSF

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 234-235,       VIII. Spolky - fotoklub, rybáři, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 236-237,       VIII. Spolky - Hájov hasiči, Liga žen, zahrádkáři, myslivci, důchodci, Prchalov - hasiči

                                                                                   IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 238-239,       IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 240-241,       IX. Počasí

                                                                                   X. Různé - dětský den, vozík pro B. Pukovce, návštěva ze Slovenska, medaile, Měsíčník

Kronika Příbora, VI. díl,     2001, 242                 X. Různé - farář P. Dvořák - 50 let, stonožkové hnutí, stáj Michálek

2002

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 243                 svět,

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 244-245,       svět, ČR

                                                                                  I. Oslavy, výročí

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 246-247,       I. Výročí, oslavy - 100 let gymnázia, 15 let tenisový klub, 80 let SDH Prchalov, 50 let SDH Hájov,

                                                                                   10 let koupaliště, 10let Bav klub

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 248-249,       I. Výročí, oslavy - Den matek, Den dětí, odhalení pomníku obětem komunismu

                                                                                   II. MÚ - státní znak, program regenerace MPR, správa hřbitovů, vítání občánků

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 250-251,       II. MÚ - rozpočet, výstavba - smuteční síň,

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 252-253,       II. MÚ - výstavba - farní kostel, penny market, Hájov, Prchalov, kovová schránka

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 254-255,       II. MÚ - informační centrum, návštěva v Polsku, návštěva na Slovensku, DS

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 256-257,       II. MÚ - odb. sociál. věcí, přísedící, dům DDM, městská policie, Domov důchodců, azylový dům,                                                                     Dětský domov, kino

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 258-259,       II. MÚ            - Local TV, sedmdesátníci, volby do Parlamentu, volby komunální

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 260-261,       II. MÚ - volby komunální, volba starosty, pohyb obyvatel

                                                                                   III. Průmysl, obchod, CR - obchody, čajovna

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 262-263,       III. Průmysl, obchod, CR -Primus, GDX Automotive, Lonka, Alpisport, cestovní ruch

                                                                                   IV. Životní prostředí - Den Země, odpad, zeleň, stromy - vzácné

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 264-265,       IV. Životní prostředí - odpad, lesy

                                                                                   V. Kultura - muzeum, příborští řezbáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 266-267,       V. Kultura - řezbáři, koncerty, Den hudby

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 268-269,       V. Kultura - DOM, rockový festival, vánoční koncerty, EHD, knihovna

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 270-271,       V. Kultura - LD, I. Kopecká, plesy

                                                                                   VI. Školství, organizace

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 272-273,       VI. Školství, organizace

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 274-275,       VI. Školství, organizace - nejlepší žáci - přijetí u starosty, Junák, DDM Luna

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 276-277,       VI. Školství, organizace - Bav klub

                                                                                   VII. Sport, TV, zdravotn. - MS v kopané, Dakar

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 278-279,       VII. Sport, TV, zdravotn. - Dakar, Sokol, TJ - kopaná, aerobik, hokej

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 280-281,       VII. Sport, TV, zdravotn. - SK Lonka - vzpírání, BK, tenis, turisté, Janáčkovy chodníčky

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 282-283,       VII. Sport, TV, zdravotn. - Běh O pohár osvobození, koupaliště, zdravotnictví, Diakonie

                                                                                   VIII. Spolky - SSF

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 284-285,       VIII. Spolky - SDH Hájov, SDH Prchalov

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 286-287,       VIII. Spolky -SDH Hájov, Voj. sdružení rehabilitovaných, Svaz letců, Vojenští důchodci, včelaři,                                                                                              chovatelé

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 288-289        VIII. Spolky -myslivci, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 290-291,       VIII. Spolky -rybáři, důchodci Hájov

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 292-293,       IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 294-295,       IX. Počasí

                                                                                   X. Různé - bruslení na Lubině, Tříkrálová sbírka , nový rok 2002, kaple ve Vésce, pouť, cirkus

Kronika Příbora, VI. díl,     2002, 296                 X. Různé - pomoc postiženým povodněmi, pouť, dopravní hřiště,  Miss dívka

2003

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 297                svět

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 298-299,       svět, ČR, prezident V. Klaus

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 300-301,       I. Výročí, oslavy - Den učitelů, Svátek matek, Den dětí, 50 let hvězdárny

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 302-303,       I. Výročí, oslavy - 50 let ZUŠ, ZŠ Npor. Loma

                                                                                   II. MÚ - komise, Historické město roku - Příbor ve finále, Fen zdraví, Cena obce

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 304-305,       II. MÚ - struktura, rodný dům S. F. , plakátovací plochy, odpad, městská policie, poplatek za psy,                                                                     sčítání lidu

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 306-307,       II. MÚ - sčítání lidu

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 308-309,       II. MÚ - výstavba - čekárny, dětské hřiště, chodníky, dům č. 374, VO, okna na radnici, tělocvična ZŠ                                                                        Npor. Loma, věžní hodiny- ciferník, byt. domy

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 310-311,       II. MÚ - Local TV, setkání starosty s občany, Program rozvoje města, výstava na radnici, TS,                                                                           sedmdesátníci, Mikuláš- jízda,

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 312-313,       II. MÚ - kino , knihovna, kniha Dějiny města Příbora, Hájov

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 314-315,       II. MÚ - Prchalov, pohyb obyvatel

                                                                                   III. Průmysl - GDX Automotive, penny market

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 316-317,       III. Průmysl  a obchody -  restaurace Rigo club, obchody, provozovny, jarmarky

                                                                                   IV. Životní prostředí - ovzduší

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 318-319,       IV. Životní prostředí - zeleň, odpad, kompost, Den Země, lesy

                                                                                   V. Kultura - muzeum

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 320-321,       V. Kultura - muzeum, I. Kopecká, EHD, koncerty swing, symfonický orchestr

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 322-323,       V. Kultura - Cizinci, rock, vánoční koncerty, DOM, čajovna

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 324-325,       V. Kultura - Mikuláš - skauti, LD Beránek, kinematograf, plesy,

                                                                                   VI. Školství, org. mládeže

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 326-327,       VI. Školství, org. mládeže - jídelny, poplatky v MŠ, abiturienti, skaut

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 328-329,       VI. Školství, org. mládeže - skaut, DDM Luna, Bav klub,

                                                                                   VII. Tělovýchova, sport, zdravotnictví - Dakar, jóga, koupaliště  

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 330-331,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotnictví - turisté, tenis, BK

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 332-333,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotnictví - BK, TJ - kopaná, hokej, sport pro všechny, aerobik

 

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 334-335,       VII. Tělovýchova, sport, zdravotnictví  - Sokol, lezecká stěna

                                                                                   VIII. Společenské organizace - SDH, Jednotka,

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 336-337,       VIII. Společenské organizace - SSF, Diakonie, fotoklub, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 338-339,       VIII. Společenské organizace - myslivci, chovatelé, rybáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 340-341,        VIII. Společenské organizace - včelaři, vojenští důchodci, Svaz letců, Sdružení rehabilitovaných, SDH                                                             Prchalov

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 342-343,       VIII. Společenské organizace - důchodci Hájov

                                                                                   IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 344-345.       IX. Počasí

                                                                                   X. Různé - Tříkrálová sbírka, vandalové na hřbitově, požár, zvony ve sv. Valentinu, RDSF, letadlo

                                                                                   Mig 15, pouť

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 346                X. Různé - letci, Den vojenských veteránů, betlémy, haléře neplatí, veterinární ošetřovna,                                                                           hvězdárna

2004

Kronika Příbora, VI. díl,     2003, 347                SVĚT

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 348-349,       SVĚT, ČR, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 350-351,       I. Výročí, oslavy  - Nový rok 2004, EU, Den učitelů, Svátek matek, MDD, letadlo Mig 15

                                                                                   a Mezinárodní den veteránů

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 352-353,       I. Výročí, oslavy  - památník vojáků na Filipínách

                                                                                   II. MÚ - kontrolní úvar,nové vyhlášky, prodej bytů a domů - podmínky, propagační panely u silnic,                                                              odbor kultury -  nová vedoucí, komise, výstavba- klášter, chodník, tělocvična ZŠ Npor. Loma,  

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 354-355,       II. MÚ - klášter, jídelna ZŠ Npor. Loma, ulice, rozhlas, pomník padlých, památník letců, výletiště

                                                                                   na Prchalově, prodejna na Prchalově, informační centrum, rozpočet, volby do EU

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 356-357,       II. MÚ - volby do Senátu, do kraje, nezaměstnanost, kurz průvodců , univerzita 3. věku

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 358-359,       II. MÚ - uložení dobových dokumentů - kostel, sedmdesátníci, vítání občánků, knihovna, DS, Local                                                                                 TV (městská televize),

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 360-361,       II. MÚ - centrum S. Freuda, počet obyvatel, úmrtí, Vánoce

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 362-363,       III. Průmysl, obchod, CR - ubytování, Valentinská pouť, jarmarky, pouť, obchody, Regiontour

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 364-365,       IV. Život. prostředí - puma, Den Země, Den bez aut

                                                                                   V. Kultura - muzeum

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 366-367,       V. Kultura - muzeum, koncerty, velký symfonický orchestr, swing

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 368-369,       V. Kultura - vánoční koncerty, čajovna Ve Staré kovárně, LD  - loutkové, kinematograf, plesy

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 370-371,       V. Kultura - Svátek matek KDU ČSL, Dětská misie, I. Kopecká

                                                                                   VI. Školství a organizace

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 372-373,       VI. Školství a organizace, DDM Luna, Bav klub

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 374-375,       VI. Školství a organizace - Dětský domov,

                                                                                   VII. Sport, TV, zdravotnictví - Dakar, D. Jarnot, Klokočov, turisté

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 376-377,        VII. Sport, TV, zdravotnictví - Janáčkovy chodníčky, Sokol, dětská hřiště, koupaliště, tenis,

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 378-379,       VII. Sport, TV, zdravotnictví - TJaerobik, kopaná, hokej, jezdectví, vzpěrači, zdravotnictví - dětský                                                                 lékař, střediska

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 380-381,       VII. Sport, TV, zdrav. - lékárny, optiky, rehabilitace, Diakonie,

                                                                                   VIII. Spolky - o. s. Klokočov, fotoklub

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 382-383,       VIII. Spolky - vojenské sdružení rehabilitovaných, voj. důchodci, Svaz letců, klub důchodců,                                                                                důchodci Hájov, včelaři

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 384-385,       VIII. Spolky - Svaz tělesně postižených, Katolický dům, SSF, myslivci, zahrádkáři

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 386-387,       VIII. Spolky - SDH, rybáři,

                                                                                   IX. Počasí

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 388-389,       IX. Počasí

                                                                                   X. Různé - Tříkrálová sbírka

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 390-391,       X. Různé - Elvis Presley - dvojník, televizní soutěž - Tyllichovi, Příbor v televizi, indonéský                                                                                velvyslanec, cirkus jo-joo, dárci krve, vyznamenání - B. Vlach,

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 392-393,       X. Různé -pomník padlých restaurován, registrace jízdních kol, dopravní nehodovost,

                                                                                    jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 394-395,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 396-397,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 398-399,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 400-401,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 402-403,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 404-405,       jmenný rejstřík

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 406-407        jmenný rejstřík       

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 408- 409       obsah kroniky

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 410                košilka

Kronika Příbora, VI. díl,     2004, 411                zadní deska

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
skoro jasno, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 5.59m/s
tlak1022hPa
vlhkost56%

Turistické informační centrum

ic