Menu
Turistické informační centrumPříbor

KRONIKA V. díl 1988-1996, hesla - stránky

KRONIKA V. díl 1988 - 1996  - podle stránek - obsah

Kronika Příbora, V. díl, 1988-1996, 00 obal zepředu

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 0 košilka zepředu

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 01 titulka

1988

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 02-03,

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 04-05, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 06-07, I. Výročí, II. Činnost MěstNV

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 08-09, II. Činnost MěstNV-volby, rozpočet, výstaba

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 10-11, II. Činnost MěstNV - výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 12-13, II. Činnost MěstNV - výbory, SPOZ

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 14-15, II. Činnost MěstNV - TS, OPTS, komise

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 16-17, III. Průmysl, obchod - zásobování, Loana, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 18-19, IV. Zemědělství - komise, podnik, zahradnictví Hájov

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 20-21, IV. Zemědělství - VŠV, V. Kultura - SK ROH

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 22-23, V. Kultura - kroužky, Tatrovák, sdružení SK ROH, DOM

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 24-25, V. Kultura - mažoretky, fotoklub, klub mladých, muzeum, vlastivědný kroužek

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 26-27, V. Kultura - knihovna, kino, VI. Školství - komise, škol. rok, školy

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 28-29, VI. Školství - ZŠ, název Npor. Loma, pionýr

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 30-31, VI. Školství - pionýři, SSM, VII. TV, sport, zdravotn.- olympiáda, komise

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 32-33, VII. Tělových., sport, zdravotn. - nej sportovci, Krompolc, TJ, stadion, oddíly

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 34-35, VII. Tělových., sport, zdravotn. - oddíly, turistika, ZRTV, Sokol Trnávka

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 36-37, VII. Tělových., sport, zdravotn. - Kateřinic, Skotnice, zdrav. středisko, komise, VIII. Organ., obyvatelstvo

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 38-39, VIII. Organ., obyvatelstvo- ženy

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 40-41, VIII. Organizace, obyvatelstvo - Svazy žen, myslivci

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 42-43, VIII. Organizace, obyvatelstvo - myslivci, rybáři, ČSČK, Osvětová beseda, včelaři

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 44-45, VIII. Organizace, obyvatelstvo - Svazarm, zahrádkáři, ČSPB, Svaz invalidů, kluby důchodců, obyv.

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 46-47, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 48-49, X. Různé - DK - otevření, bourání domů, Ruslan, Tatra kolem světa, pošta, doprava

Kronika Příbora, V. díl, 1988, 50-51, X. Různé - Ščudlík generál, lup, vlastivědný sborník, Dějiny Hájova

1989

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 52-53,  události doma

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 54-55, události doma - V. Havel

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 56-57, události v Příboře, ve světě

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 58-59, MPR, okupace 1968

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 60-61, I. Oslavy, výročí

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 62-63, I. Oslavy, výročí, II. Činnost MěstNV

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 64-65, II. Činnost MěstNV, rozpočet, výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 66-67, II. Činnost MěstNV, výstavba, TS, redakční rada, doprava

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 68-69, II. Činnost MěstNV, SPOZ, III. Průmysl, obchod -jarmarky, prodejny, služby

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 70-71, III. Průmysl, obchod - provozovní, podnikání, zásobování, Loana, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 72-73, IV. Zemědělství

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 74-75, V. Kultura - SK ROH, divadla, KHP, Tatrovák, DOM, Orchestr. sdružení, fotoklub

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 76-77, V. Kultura - archeolog., tanec, vlastivěd . kr., Klub maldých, LD, divadelní soubor, Cizinci, knihovna

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 78-79, V. Kultura - kino, VI. Školství - školy MěDPaM

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 80-81, VI. Školství - Pionýr, skauti, abiturienti, VII. TV, sport, zdrav. - TJ

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 82-83, VII. Tělovýchova, sport, zdravot. - tenis, šachy, hokej...turistika, Sokol. lékaři

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 84-85, VII. Tělovýchova, sport, zdravot. - sociální péče, VIII. Spolky, obyvatelstvo

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 86-87, VIII. Spolky, obyvatelstvo - ČSOP, rybáři, invalidé, důchodci

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 88-89, VIII. Spolky, obyvatelstvo - svazarm, obyvatelé, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 90-91, IX. Počasí, X. Různé - letiště, mrtví vodáci

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 92-93, X. Různé - Máj, soutěž kronikářů, pouť, Birgus, letecký den, autokemp Příbor, Sarkander, kulturní pracovníci, periodika

Kronika Příbora, V. díl, 1989, 94-95, X. Různé - svatořečení, živ. prostředí, 1990

1990

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 94-95, svět

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 96-97, volba prezidenta I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 98-99, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 100-101, II. Činnost MěstNV, MÚ, starosta M. Strakoš, nová rada 

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 102-103, II. Činnost MÚ - nová matrikářka, funkce, SPOZ, rozpočet

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 104-105, II. Činnost MÚ - rozpočet, volby

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 106-107, II. Činnost MÚ - volby ZM, OV zrušeny, TS

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 108-109, II. Činnost MÚ - TS, výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 110-111, III. Průmysl, obchod - soukromé obchody, ceny potravin, benzínu

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 112-113, III. Průmysl, obchod - služby, soukromníci, Lonka, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 114-115, IV. Zemědělství - ovocná školka aj.

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 116-117, V. Kultura - SK ROH, KPH, tanec, DOM, Tatrovák

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 118-119, V. Kultura - fotoklub, M-klub, muzeum, vlastivědná spol., kino, knihovna

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 120-121, VI. Školství, organizace ml. - ZŠ, MŠ, škol. rok

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 122-123, VI. Školství, organizace ml. - gymn., pionýři, DDM, Junák, TJ Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 124-125, VII. TV, sport, zdravotn. - vzpěrači, tenis, turisté, kopaná, slavnosti TV, nej sportovci, hřiště u ZŠ, Npor. Loma

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 126-127, VII. TV, sport, zdravotn. - lékaři, sociální péče, VIII. Obyvatelstvo

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 128-129, VIII. Obyv., spolky - nejstarší občan, SSF, OF, Strana zelených, polit. strany, SDH

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 130-131, VIII. Obyv., spolky - včelaři, důchodci, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 132-133, X. Různé

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 134-135, X. Různé - Principálka, Golgota, policie, sborový dům, ČSD a ČSAD, nová cesta, pouť, jarmark

Kronika Příbora, V. díl, 1990, 136-137, X. Různé - V. Havel, abiturienti, 70letí, poradna, učitelský ústav - využití, vlastivědný sborník, Čtvrtletník

1991

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 138-139, Svět, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 140-141, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 142-143, I. Výročí, oslavy, II. MÚ- komise, městská policie, tajemník

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 144-145, II. MÚ - odbory úřadu, výstavba, opravy v MPR, koupaliště, čistička, skládka, hřiště Dukelská, areál zdraví, vzpírárna

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 146-147, II. MÚ - výstavba - VO, kotelna, č. 10, č. 118, poplatky, rozpočet

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 148-149, II. MÚ - domovní správa, TS, provozovny, živ. prostředí

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 150-151, II. MÚ - SPOZ, komise, sčítání lidu

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 152-153, II. MÚ -sčítání lidu, III. Průmysl, obchod, CR, privatizace - hotely, obchody

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 154-155, III. Průmysl, obchod, CR, privatizace - služby, autoškola, KD, Lonka, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 156-157, IV. Zemědělství, V. Kultura - Dům kultury

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 158-159, V. Kultura - orchestry, fotoklub, M-klub, dechovky, Stabat mater, betlémy, Den otevřených dveří kult. pam., muzeum

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 160-161, V. Kultura -knihovna, kino, VI. Školství

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 162-163, VI. Školství, VII. Tělovýchova, sport, zdravotn. - Sokol, TJ, cyklisté

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 164-165, VII. Tělovýchova, sport, zdravotn. - košíková, vzpírání, hokej, odbíjená, tenis, turist., šachy, lékaři, VIII. Spolky...

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 166-167, VIII. Spolky - obyvatelé, důchodci, vlastiv. spol., SSF, křesť. ženy, Junák, včelaři

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 168-169, VIII. Spolky - rybáři, SDH, knihovna, muzeum

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 170-171, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 172-173, IX. Počasí, X. Různé - stíhací útvar v Mošnově, L. Smrčková, požár

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 174-175, X. Různé - jarmarky, pouť, Freud, Příbor v TV, vražda, oprava sousoší, vánoční strom, nová silnice

Kronika Příbora, V. díl, 1991, 176-177, X. Různé - nejstarší občanka, petice za společný stát, trestná činnost, histor. vlak, tisk

1992

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 178-179, svět

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 180-181, Výročí a oslavy, 110 let Lonky 

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 182-183, I. Výročí a oslavy- gymn., SDH Prchalov, Hájov, zahrádkáři, II. MÚ - tajemník, odbory 

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 184-185, II. MÚ - komise, rozpočet

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 186-187, II. MÚ - volby, komise, SPOZ, výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 188-189, II. MÚ -lékárna, lesy, policie, poplatky, odpad

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 190-191, III. Průmysl, obchod - jídelna, kavárna Florian, nové obchody, KB, Lonka, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 192-193, IV. Zemědělství, V. Kultura  DK - ředitel

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 194-195, V. Kultura - M-klub, DOM, velký dech. orch., Golgota, Stabat mater, fotoklub, knihovna, muzeum, vlast. kroužek

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 196-197, VI. Školství

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 198-199, VI. Školství - abiturienti, VII. Sport, TV, zdravotn.- hala, Sokol, TJ

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 200-201, VII. Sport, TV, zdravot. - kopaná , košík., tenis, hokej, tenis, odbíjená, šachy, vzpírání, lékaři

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 202-203, VIII. Spolky, obyvat. - obyv, úmrtí, SDH, skauti

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 204-205, VIII. Spolky, obyvat. -důchodci, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 206-207, IX. Počasí, X. Různé - sousoší P. Marie - rekons. náměstí

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 208-209, X. Různé - EHD, pouť, sedmdesátníci, tragedie, brožura, jarmark, Den dětí

Kronika Příbora, V. díl, 1992, 210-211, X. Různé - oprava soch, Místecká, Nádr., Stojan. ul. - opravy, změna dopravy, betlémy, Vídeň, Rehlingen

1993

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 212-213, svět, 1. rok ČR

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 214-215, I. Oslavy, výročí - Volný, Stojan, Sokol, kina

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 216-217, I. Výročí, oslavy - kominíci, II. MÚ - funkce - změny

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 218-219, II. MÚ - vracení majetku, poplatky, Domov důchodců, Měsíčník, výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 220-221, II. MÚ - výstavba, komise

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 222-223, II. MÚ - Hájov, SPOZ, DS, TS, odpad, rozpočet

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 224-225, II. MÚ - rozpočet, organizace úřadu- struktura

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 226-227, III. Průmysl, obchod, CR - Lonka, Tatra, obchody, hotel Letka

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 228-229, III. Průmysl, obchod, CR - Regiontour, trhy, ceny potravin, IV. Zemědělství

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 230-231, IV. Zemědělství, V. Kultura - DK, zrušení DK, kulturní sdružení města

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 232-233, V. Kultura - DOM, II. festival dechovek, Pukovec v SRN

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 234-235, V. Kultura - Tatrovák, koncerty, EHD, muzeum, kino

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 236-237, V. Kultura- výtvarná galerie, knihovny, VI. Školství, organizace mládeže - školy

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 238-239, VI. Školství

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 240-241, VI. Školství - abiturienti

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 242-243, VI. Školství - Junák, Bav klub, VII. TV , sport, zdravotn.

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 244-245, VII. Sport, TV, zdravotn.- vzpoírání, košíková, kopaná, tenis, odbíjená. hokej, aerobic, šachy

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 246-247, VII. Sport - Sokol, gymnastika, koupaliště, Dakar, nej sportovci,

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 248-249, VII. Sport - rehabilitace, lékaři, VIII. Spolky, obyv. - úmrtí,SSF, SDH

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 250-251, VIII. Spolky - ČČK, důchodci, rybáři, zahrádkáři 

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 252-253, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 254-255, IX. Počasí, X. Různé - měnová odluka, dopr. nehoda, kniha o Příboře

Kronika Příbora, V. díl, 1993, 256-257, X. Různé  tel. kabina, pouť, benzinová stanice, O. Dušek 90 let

1994

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 256-257, svět

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 258-259, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 260-261, II. MÚ - komise, referendum Hájov, MPR, výstavba

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 262-263, II. MÚ - výstavba, opravy - domy v MPR, ubytovna, RD, telekomunikace

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 264-265, II. MÚ - rozpočet, volby

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 266-267, II. MÚ - ZM, nová RM, Rehlingen

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 268-269, II. MÚ - SPOZ, sedmdesátníci, LTV, nezaměstnanost, stromy

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 270-271, II. MÚ - Pobeskydí, region Beskydy, III. Průmysl, obhcod, CR - Lonka, Letka, obchody

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 272-273, III. Průmysl - sekce podnikatelů, ceny potravin, regiontour, IV. Zemědělství

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 274-275, V. Kultura - 300 let kláštera - velké oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 276-277, V. Kultura - 300 let kláštera

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 278-279, V. Kultura - 300 let kláštera, koncerty, Rehlingen

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 280-281, V. Kultura - polkafest, DOM, Jan. filharmonie, pouť, EHD, pomník S. F. - znovuodhalení,

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 282-283, V. Kultura - S. F. - čestný občan, Borovanka, obnova kult. památek, pomník, mar. sousoší, socha, kostel Sv. Frant., ván. koncerty 

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 284-285, V. Kultura - jarmark, LD, knihovna, muzeum, archiv města

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 286-287, VI. Školství, organizace

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 290-291, VI. Školství - skauti, VII. TV, sport zdravotn. - Sokol, TJ, vzpěrači

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 292-293, VII. Sport, TV, zdravotn. - košíková, kopaná, hokej, tenis, aerobik, odbíjená, horolezci

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 294-295, VII. Sport, tv, zdrav. - koupaliště, zdrav. střed., turisté, VIII. Spolky, obyvatel. - úmrtí, SDH

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 296-297, VII. Sport... - rybáři, včelaři, fotoklub

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 298-299, VIII. Spolky - zahrádkáři, důchodci

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 300-301, VIII. Spolky - postižení, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 302-303, X. Různé - Dakar, dopadení vrahů, vloupání

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 304-305, X. Různé - Argentina, filmaři, TV OV, publikace o SF, návštěva prezidenta, ČD, Pukovcovi, důchody, diakonie

Kronika Příbora, V. díl, 1994, 306 konec

1995

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 307, svět

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 308-309, ČR, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 310-311, I. Výročí - 120 let učitelského ústavu, II. MÚ - ZM, komise.

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 312-313, II. MÚ - policie, DDM, rozpočet, výstavba DPS, starý hřbitov, čerpací stanice

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 314-315, II. MÚ - výstavba - kanalizace, kompostárna, RD, nábřeží, skládka Točna, klášter, amfiteátr, ulice, náměstí, č. 100

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 316-317, II. MÚ - JSDH, MPR, SHSČMS, úřední dny, DS, Diakonie, oprava sv. Valentina, nemovitosti města, prapor

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 318-319, II. MÚ - regiontour, sociál. dávky, nezaměstnanost, TS, DPS, azylový dům, sedmdesátníci, knihovna

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 320-321, II. MÚ - LTV, kino, muzeum, III. Průmysl, obchod, CR - obchody

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 322-323, II. MÚ - hotel Letka, stánky, tržnice, Lonka, Tatra

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 324-325, III. Průmysl .., IV. Životní prostředí, příroda - Lubina, starý hřbitov, lesy, zeleň

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 326-327, V. Kultura - festival dech. hudeb, DOM, koncerty

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 328-329, V. Kultura - koncerty, LD, Sdružení hudebníků

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 330-331, VI. Školství, org. mládeže

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 332-333, VI. Školství - Den učitelů, Běh...abiturienti, skaut

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 334-335, VI. Školství - DDM, VII. Sport, TV, zdravotn. - 75 let kopané, odbíjená, kola, TJ, kopaná, košíková

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 336-337, VII. Sport.. - hokej, tenis, aerobik, ASPV, mažoretky, vzpěrači, Sokol, koupaliště

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 338-339, VII. Sport.. zdravot. - lékaři, VIII. Spolky, obyv. - úmrtí, SDH

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 340-341, VIII. Spolky - zahrádkáři, rybáři

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 342-343, VIII. Spolky - důchodci, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 344-345. IX. Počasí, X. Různé - pošta - nový interiér, pouť

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 346-347, X. Různé - vražda, mik. vlak, kaplička vykradena, neštěstí, bolševník, jízdné, farní kostel, Z. Šimíček-kněz, čerpací stanice nová, optický kabel

Kronika Příbora, V. díl, 1995, 348, X. Různé - Sarkander

1996

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 349, SVĚT

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 350-351, ČR, městský prapor

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 352-353, I. Výročí, oslavy

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 354-355, I. Výročí, oslavy - S. F. 140 let, znovuotevření sv. Valent., 745 let Příbora, EHD, II. MÚ - úředníci

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 356-357, II. MÚ - tajemník, rozpočet, spoz

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 358-359, II. MÚ - odb. sociál. věcí, azylový dům, diakonie, TS, DS, policie - MP, aktiv Prchalov

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 360-361, II. MÚ - výstavba - DPS, kompostárna, ekoterma, škol.jídelna, osvětlení náměstí, RD, klášter, sídl., chodníky,kanalizace, Local TV

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 362-363, II. MÚ - sedmdesátníci, hrací automaty, popl. za psy, volby do parlamentu, senátu, III. Průmysl, obchod, CR - Lonka

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 364-365, III. Průmysl, obchod, CR - Tatra, obchody, jarmark

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 366-367, III. Průmysl - ricco, benzinka, pohřební služba, regiontour, region Beskydy, IV. Život. prostředí - stromy

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 368-369, IV. Život. prostředí - lesy, Lubina, čistota ve městě, V. Kultura - Den památek, polkafest, radnice, kašna, DOM

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 370-371, V. Kultura - Sdružení hudeb., swing- první, vánoční koncerty, Živý betlém, Šuláková,

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 372-373, V. Kultura - dětské kresby, LD, muzeum, knihovna, informační centrum, VI. Školství

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 374-375, VI. Školství

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 376-377, VI. Školství a organizace - Den učitelů, Junák, Bav klub, DDM

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 378-379, VII. Sport, TV, zdravotn. - Sokol, TJ, mažoretky, aerobik, hokej, kopaná

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 380-381, VII. Sport, TV, zdrav. - odbíjená, košíková, vzpírání,malá kopaná, turisté, koupaliště, Dakar, lékaři

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 382-383, VIII. Spolky, obyv. - úmrtí, SDH, chovatelé

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 384-385, VIII. Spolky - zahrádkáři Orinoko, rybáři, důchodci

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 386-387, VIII. Spolky - seznam, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 388-389, IX. Počasí

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 390-391, X. Různé - Lubina ptáci, pouť, vlak, spořitelna, policie, SMVaK, Telecom, I. Kopecká

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 392-393, X. Různé - Jarnot, Svačina, podzemní chodby, nová lékárna, tisk, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 394-395, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 396-397, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 398-399, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 400-401, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 402-403, jmenný rejstřík

Kronika Příbora, V. díl, 1996, 404-405, obsah kroniky

Kronika Příbora, V. díl, 1996, konec

Kronika Příbora, V. díl, 1996, obal zezadu

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 12 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.45m/s
tlak1018hPa
vlhkost90%
srážky3.47mm

Turistické informační centrum

ic

Turistická interaktivní mapa

mapa