Menu
Turistické informační centrumPříbor

Rekonstrukce piaristického kláštera

 • 1.etapa obnovy piaristické koleje byla dokončena již v roce 1997, týkala se přízemí jižního křídla a částečně i západního. Nově opravené prostory přízemí dnes slouží Muzeu Novojičínska a městu. Byla zde provedena sanace zavlhlých omítek, vybudován systém odvodnění této části objektu, systém odvětrávacích kanálků, provedena nutná výměna podlah, truhlářských výrobků, rekonstrukce rozvodů vody, vytápění apod. Při výměně podlah v části chodby západního křídla byla pod stávající keramickou dlažbou objevena původní oblázková zádlažba, která byla renovována.
 • V roce 2000 byly zahájeny opravy fasád a to od ulice Jičínské, byly provedeny práce na snížení zemní vlhkosti, sníženo chodníkové těleso.
 • V roce 2001 město pokračovalo opravou fasády ze strany ulice Lidické. Při opravě byl objeven sgrafitový pás. Práce na fasádě byly okamžitě zastaveny a ve spolupráci se zástupci státní památkové péče a restaurátorem s licencí byl zpracován restaurátorský průzkum. Zhotovitel pak spolu s akademickým malířem Petrem Stirberem provedli přesnou rekonstrukci sgrafitové výzdoby na čelní fasádě, nalezené fragmenty sgrafita byly konsolidovány a restaurovány. Cílem restaurátorských prací byla obnova obnova původní sgrafitové výzdoby ornamentálního charakteru na fasádě objektu z let 1710 - 1712.
 • V roce 2001 město provedlo i opravu části interiéru severní části západního křídla, pokračovala oprava interiéru v severovýchodním křídle 2.NP a to rozšířením Základní umělecké školy v Příboře o prostory tanečního sálu včetně jeho hygienického zázemí.
 • V roce 2002 byla zahájena II. etapa obnovy II. NP východního křídla koleje. Po odkrytí násypů stropů v půdním prostoru byly postupně zjištěny závažné poruchy konstrukce stropů (uhnilá zhlaví stropních trámů) a především zazdění pozednicového věnce v římse obvodového zdiva. Napadení pozednicového trámu dřevokaznými činiteli způsobilo jeho totální rozpad a zapříčinilo oslabení obvodového zdiva natolik, že město bylo nuceno přehodnotit celý záměr obnovy pro rok 2004 a přistoupilo k postupnému odstranění havarijního stavu (mykologický průzkum, statické posudky, sanace části římsového zdiva, části krovu, sanace stropních trámů, obnova prostor ZUŠ). V následném roce pokračovala oprava prostor sloužících pro potřeby základní umělecké školy.
 • V roce 2006 se město zaměřilo na sanaci stropních konstrukcí a části střešní konstrukce.
 • V úzké součinnosti s NPÚ, pracovištěm Ostrava, připravilo město v roce 2007 projektovou dokumentaci obnovy poslední etapy severozápadního křídla objektu.
 • V roce 2009 byla zahájena III. etapa obnovy piaristické koleje, a to obnovou prostoru II. NP severozápadního křídla. Obnova těchto prostor byla dokončena na jaře v roce 2010 a nyní slouží potřebám městské knihovny. Při probíhajících stavebních pracích byly nalezeny fragmenty původní exteriérové omítky, bylo rozhodnuto o jejich prezentaci, tedy nutné konzervaci. V rámci nového využití prostoru se jedná o zajímavý artefakt a navíc exponát ozřejmující původní podobu piaristické koleje.
 • V roce 2012 byla obnova piaristického kláštera zcela dokončena, a to obnovou přízemí severozápadního křídla. V této části byla v chodbě obnovena původní, pro Příbor typická oblázková štětová dlažba z kamenů z řeky Lubiny. V refektáři byly restaurovány stropní malby a na stěnách byla při pracech objevena raně barokní malba, která byla kdysi přeomítnuta a přemalována. Byl zde objeven malovaný kazetový vzor, podobající se dřevěnému kazetovému obložení, jehož součástí jsou květiny, ale v malované podobě. To vše bylo odkryto a zakonzervováno, protože se ukázalo, že výzdoba stěn koresponduje s výzdobou stropu. Restaurováním se změnily i stropní malby, v 70. letech 20. století byl totiž strop kolem obrazů vymalován růžovobíle. Tento nátěr byl odstraněn a nahrazen původními barvami, které byly v refektáři nalezeny - zelenou, žlutou a růžovo červenou, které působí živěji a veseleji. Refektář je v současnosti využíván jako obřadní síň. Obnoveny byly i stěny a stropy sousedních místností i stěny chodby. Obnoven byl jednací sál sloužící k jednáním zastupitelstva města, případně jiným příležitostem (vzdělávací, společenské). V jednacím sále byly zachovány a zrestaurovány fragmenty původní omítky. Zrestaurovány byly i dvorní fasády objektu včetně obnovení sgrafitové výzdoby a obnoveno bylo i schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP i schodiště do suterénu (původní nevhodné teracco nahradil pískovec), průchod do dvora a také suterén objektu (valounková a cihelná dlažba). Obnoveny byly i truhlářské výrobky, elektroinstalace a rozvody vody.
 • Město Příbor získalo na tuto část rekonstrukce kláštera dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to ve výši 92,5 procenta nákladů. Může z ní využít až 21 miliónů korun. Zbývající část rekonstrukce je kryta rozpočtem města.
 • Rozsahem a významem je dokončená stavba jednou z největších akcí obnovy památkových objektů v Moravskoslezském kraji.

před rekonsttrukcípo rekonstrukci

před rekonstrukcípo

Proměna kláštera ve fotografiích

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Klášter

Piaristický klášter ve filmu

Piaristický klášter

Parkování v Příboře

parkování

Ručně malovaná interaktivní mapa

 
 
 
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
logo Moravskoslezského kraje

Mobilní průvodce

l

Webkamera koupaliště

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 25 °C 13 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.93m/s
tlak1016hPa
vlhkost55%
srážky1.32mm

Turistické informační centrum

ic

Turistická interaktivní mapa

mapa