Zawartość

MPR

Ścieżka edukacyjna została stworzona w r. 2008 po to, aby zapoznać tak mieszkańców miasta jak i turystów z najważniejszymi zabytkami MPR Příbora (w jęz. czeskim skrót od ‚miejskiej strefy zabytków‘, przyp. tłum.) i jego okolic. Trasa nadaje się nie tylko dla pieszych, ale także dla rowerzystów i rodziców z dziećm w wózkach.

Całkiem powstało 8 przystanków.

MPR

Trasa zaczyna się i kończy w tym samym miejscu – na przystanku nr. 1 umieszczonym na Rynku im. Z. Freuda (náměstí Sigmunda Freuda), gdzie zainstalowano specjalny panel dźwiękowy będący częścią tablicy informacyjnej. Można tutaj wysłuchać nie tylko informacji na temat ścieżki edukacyjnej, ale także dowiedzieć się więcej o innych ciekawych obiektach i atrakcjach turystycznych na terenie miasta. Posłuchać można również interesujących podań i legend dotyczących historii miasta. Wszystkie teksty i spoty audio są w języku czeskim, angielskim i niemieckim.

MPR

Na pozostałe siedmiu przystankach znajdują się zabudowane kute tablice informacyjne, które za pomocą opisów i obrazków dostarczają informacji na temat poszczególnych zabytków. Zabytkami tymi są kolejno: dom, w którym urodził się Zygmunt Freud, klasztor Pijarów oraz cztery kościoły.

Na wszystkich przystankach ulokowano wykute w metalu drogowskazy, które ukazują którędy należy udać się, aby dotrzeć do kolejnego przystanku. Wskazują one również drogę z powrotem do poprzedniego stanowiska.

Poszczególne przystanki, który służą również jako miejsca odpoczynku wyposażono w ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

MPR

Ciekawostką tej trasy są odnowione schody prowadzące na stary cmentarz, które wykonano z niezwykłego, lecz typowego dla Příbora materiału – bruku z kamyków rzecznych.

MPR

W centrum informacji miejskiej, które znajduje się w budynku urzędu miasta dostępne są broszury opisujące całą ścieżkę edukacyjną wraz z wszystkimi przystankami; ulotki wydrukowano w czterech wersjach językowych.

MPR

 Aby zdobyć fundusze na realizację tego projektu, miasto stało się wnioskodawcą o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego NUTS II Śląsk i Morawy.  Projekt odniósł sukces, został wybrany a w roku 2008 trasa edukacyjna prowadząca przez miejska strefę zabytków stała się pierwszym dokończonym przedsięwzięciem tego typu.

MPR

Broszura w wersji elektronicznej

MPR