Zawartość

Kościół Świętego Krzyża

Według niektórych archiwalnych dokumentów ten kościół był prawdopodobnie farnym kościołem dla członków wspólnoty parafialnej spoza miasta.

Przyjęto, że został on wzniesiony w roku 1516. Drewniany kościółek był już w tak złym stanie, że kardynał Dietrichstein zgodził się na jego rozbiórkę. Obok świątyni rozciągał się cmentarz. Jego położenie również nie było zbyt korzystne, ponieważ leżał na podmokłym terenie. Gmina miasta szukała dla kościoła i cmentarza nowego miejsca. W końcu zadecydowano, że budowla stanie na wyżynie, na północnym końcu miasta. Według Řehoře Wolného właśnie tam w 1622 postawiono, a w rok później konsekrowano kościółek św. Franciszka. Jednak, ponieważ dzięki Markécie Knurovéj w 1645 udało się odbudować świątynię Św. Krzyża w starym miejscu, pochówki kontynuowano na tamtejszym cmentarzu aż do r. 1720. W latach 1728 i 1758 w kościele miały miejsce dwa pożary, budowlę odrestaurowano i przebudowano w 1778 roku. W 1888 wydano zakaz używania dzwonnicy ze względu na jej awaryjny stan.

Belki dachowe na wieży były spróchniałe, sama wieża stała już krzywo, grożąc wręcz zawaleniem. W latach 1897-98 kościół poddano rekonstrukcji. Dodano łuk triumfalny a gontowy dach został pokryty łupką. Kolejną ważną datą w życiu kościoła były lata 1948-1950, kiedy to łupkowy dach zastąpiono ocynkowaną blachą a kościół ponownie wyremontowano na zewnątrz i wewnątrz.

W latach 1961-62 dokonywały się tutaj wszystkie pogrzeby (w tamtych czasach służąca wcześniej do tego celu kaplica św. Elżbiety została zburzona a sala pogrzebowa na cmentarzu jeszcze nie istniała). Ostatnie prace remontowe zostały ukończone w 1994 r. Wieżę naprawiono a kościół otrzymał nową fasadę.

Ołtarz główny dzieła ludowego rzeźbiarza pochodzi z około 1750 roku. Dodatkowo zdobią go imitacja marmuru oraz pozłacane rzeźby. Po środku znajduje się drewniany krzyż, na którym jest ciało Chrystusa naturalnej wielkości. Po stronie epistolarnej,  [czyli po prawej] znajduje się drewniana figura klęczącej św. Heleny w koronie na głowie. Na ołtarzu głównym są trzy okna wykonane w wielokolorowej mozaiki. Po stronie ewangelicznej, [czyli po lewej] widzimy obraz Matki Boskiej Bolesnej a naprzeciwko obraz św. Jana Ewangelisty. Środkowe okno zostało wykonane z okrągłych, kolorowych ornamentów.

Po lewej stronie kościoła jest ołtarz św. Elżbiety. Przed kościołem ustawiono krzyż z dedykacją z 1802 roku.  Oba obiekty mają status zabytków kultury.

Kostel Sv. Kříže