Zawartość

Kościół św. Franciszka Serafickiego

Kościół św. Franciszka został zbudowany w 1622 roku na wzgórzu nad dzisiejszą ulicą Místecką. Josef Lužný, który sporządził listę wszystkich příborskich zabytków religijnych, napisał, że budowa kościoła kosztowała 8 dukatów. W kościółku był ołtarz, na chórze organy a na wieży dwa małe dzwony.

W pobliżu rosła "Lipa ratunku", która według legendy odegrała ważną rolę w obronie Příbora przed najazdem Szwedzkim. Drzewo ścięto w 1831 roku.

Ziemia wokół kościoła św. Franciszka stała się nowym miejscem pochówków. W roku 1623 teren był konsekrowany na nowy cmentarz. Działo się to w czasach, kiedy nie było już kościoła św. Krzyża, ponieważ został on wcześniej zburzony (w 1611). Odbudowano go dopiero w roku 1645. Wtedy też zaczęto tam znowu odprawiać pogrzeby.  W związku z faktem, że stary cmentarz powrócił do swojej funkcji, ten koło kościoła św. Franciszka zaczęto nazywać „nowym“. Był on miejscem pochówku aż do 1720.

W połowie ubiegłego wieku miasto potrzebowało nowego cmentarza. Kościół parafialny od dawna nie służył już do tego celu, a na cmentarzu przy kościele św. Franciszka nie było dość miejsca. Z tego powodu w 1849 roku miasto zakupiło parcelę przy drodze do Skotnicy i ustanowiło na niej nowy cmentarz. To sprawiło, że ​​ówczesny "nowy" cmentarz św. Franciszka stał się "starym". Po 1850 roku odbywało się na nim już bardzo niewiele pogrzebów. W 1852 roku Jana i Barbary Raškovi wznieśli kamienny krzyż na pamiątkę przyjęcia święceń kapłańskich przez ich syna, Antonína.

Stary cmentarz to miejsce wiecznego spoczynku wielu ważnych osób. Jest tu grób księcia, pochowani zostali tu burmistrzowie i radni, nauczyciele oraz profesorzy, lekarze, architekci oraz wielu innych wybitnych mieszczan. Cechami charakterystycznymi są typowe dla tego miejsca żelazne krzyże na grobach oraz piękne kute lampy ozdobione kolorowym szkłem.

W ciągu ostatnich 30 lat wszystko to uległo znacznemu zniszczeniu. Kościółek św. Franciszka jeszcze do niedawna groził zawaleniem się, dlatego rada miasta zadecydowała o jego remoncie. Kościół został odnowiony, a w dniu 13-go listopada 1994 ponownie uroczyście otwarty.

Kostel Sv. Františka