Zawartość

Kaplica Matki Bożej z Lourdes

Ta zbudowana na planie prostokąta, częściowo otynkowana budowla z absydą (wykuszem) stoi dziś w miejscu, gdzie kiedyś usytuowana była stara kostnica, w północno-wschodnim rogu dawnego cmentarza. Sklepienie otwartej sali jest spłaszczone, wsparte na dwóch masywnych kolumnach. Po środku naczółka umieszczono krótki kwadratowy filar zwieńczony krzyżem z napisem ‚Maria‘ oraz datą: 1901. Wnętrze kaplicy zamyka koncha (półkopuła).

Socha