Zawartość

Rekonstrukcję klasztoru oo. Pijarów rozłożono na poszczególne etapy:

■ 1. etap zakończono już w roku 1997, tykał się on parteru południowego oraz części zachodniego skrzydła. Nowo odnowione pomieszczenia na parterze są obecnie wykorzystywane przez Muzeum Novojičínska oraz przez miasto. Głównymi czynnościami było tu osuszenie mokrego tynku, instalacja systemu odprowadzania nadmiaru wody z tej części budynku, założenie kanałów wentylacyjnych; konieczna była także wymiana podłóg, stolarki, przebudowa kanalizacji, ogrzewania, itp. W trakcie wymiany podłóg w korytarzu zachodniego skrzydła pod płytkami ceramicznymi odkryto oryginalny bruk wykonany z kamyków z dna rzeki. Posadzka została odrestaurowana.   

■ W 2000 roku zaczęto naprawiać fasadę od strony ulicy Jičínskiej - w związku z tym wykonano prace mające na celu zmniejszenie wilgotności gruntu. Koniecznym okazało się także obniżenie chodników.

■ W 2001 roku, miasto kontynuowało naprawę elewacji od strony ulicy Lidickéj. Podczas remontu odkryto pas zewnętrznego ściennego sgraffita. Prace nad elewacją zostały natychmiast przerwane, aby we współpracy z przedstawicielami narodowej instytucji ds. ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego oraz dyplomowanym konserwatorem zabytków wykonać badania konserwatorskie. Kontraktor wraz z malarzem akademickim Peter Stirberem szczegółowo odtworzyli sgraffito na fasadzie, znalezione fragmenty oryginalnych fresków uzupełniono i odrestaurowano. Celem prac konserwatorskich było przywrócenie pierwotnego charakteru ozdobnych wzorów sgraffito pochodzących z lat 1710-1712 na fasadzie budynku.

■ W 2001 roku, miasto dokonało także remontu wnętrza północnej części zachodniego skrzydła, kontynuowano naprawy wnętrza drugiego piętra północnego skrzydła. W wyniku wymienionych prac rekonstrukcyjnych příborska artystyczna szkoła podstawowa została powiększona o salę do tańca towarzyskiego oraz o pomieszczenia sanitarne.

■ W 2002 roku rozpoczął się kolejny, II. etap odnowy drugiego piętra wschodniego skrzydła klasztoru. Po rozebraniu konstrukcji dachowej na poddaszu stopniowo ujawniano poważne uszkodzenia (zgniłe belki w więźbie dachowej), największym problemem okazało się zabudowanie elementów konstrukcyjnych stropu do krawędzi ścian nośnych. Belki więźby dachowej nosiły znamiona poważnej infekcji czynnikami powodującymi rozkład drzewa, co osłabiło całą konstrukcję tak bardzo, że miasto zmuszone było od nowa rozplanować proces restauracyjny na rok 2004 i przystąpić najpierw do ​​stopniowej eliminacji stanu alarmowego (badania mikologiczne, ocena statyki budynku, osuszenie części ścian oraz dachu, osuszenie belek stropu, remont pomieszczeń artystycznej szkoły podstawowej). W następnym roku kontynuowano remont szkoły.  

■ W 2006 miasto skupiło się na osuszaniu elementów konstrukcyjnych sufitów oraz części dachu.

■ W ścisłej współpracy z ostravskim oddziałem NPÚ miasto przygotowało w r. 2007 dokumentację projektową ostatniej fazy remontu północno-zachodniego skrzydła budynku.

■ W 2009 roku rozpoczął się III. etap remontu klasztoru Pijarów- zaczęto odnawiać pomieszczenia na drugim piętrze północno-zachodniego skrzydła. Prace restauracyjne zakończono wiosną 2010 roku, a pomieszczenia te służą obecnie potrzebom biblioteki miejskiej. W trakcie trwania prac budowlanych odnalezione zostały fragmenty oryginalnego tynku zewnętrznego.  Zdecydowano, że należy je odkryć, w związku, z czym trzeba było je również odrestaurować. Stały się one ciekawym artefaktem dodatkowo podkreślającym oryginalny charakter klasztoru w nowo odremontowanych pomieszczeniach.

■ W 2012 roku odbudowa klasztoru Pijarów dobiegła końca. Ostatnim etapem był remont pomieszczeń parterowych północno-zachodniego skrzydła. W tej części budynku, na korytarzu do pierwotnej postaci przywrócono posadzki wykonane z typowego dla Příbora materiału, tj. z kamieni pochodzących z dna tutejszej rzeki, Lubiny. W refektarzu odrestaurowano malowidła sufitowe, a podczas prac remontowych dodatkowo odkryto, że oryginalne wczesnobarokowe malowidła ścienne zostały kiedyś otynkowane i przemalowane.  Znaleziono tu malowany wzór - przypominający motywy widoczne na oryginalnych drewnianych kasetonach na suficie - przedstawiający kwiaty w malowanej postaci. Ponieważ okazało się, że wzór dekoracji ścian odpowiada dekoracjom na suficie, podjęto decyzje o przywróceniu obojga do pierwotnej postaci. Ostatnia odnowa obiektu, która miała miejsce w latach 70-tych XX-go wieku, zmieniła oryginalną postać wzorów. Motywy dekoracyjne wokół malowideł sufitowych były w rzeczywistości różowo-białe. Niepożądana warstwa farba została usunięta i zastąpiona oryginalnymi kolorami refektarza: zielonym, żółtym różowym i czerwonym. To sprawiło, że refektarz nabrał bardziej żywego, ciepłego charakteru. Sala ta jest obecnie wykorzystywana do udzielania ślubów cywilnych. Odrestaurowano także ściany i sufity sąsiednich pomieszczeń oraz korytarza. Wyremontowano salę konferencyjną używaną dziś jako miejsce obrad rady miejskiej lub też do innych celów (takich jak np. edukacyjne czy społeczne). W sali konferencyjnej odkryto i częściowo odrestaurowano fragmenty oryginalnych ozdobnych tynków.  

Kompletnie odrestaurowano także fasadę dziedzińca, której przywrócono oryginalny wygląd odnawiając na niej motywy sgraffito. Odnowiono schody prowadzące z pierwszego na drugie piętro oraz schody do piwnicy (zastępując lastryko oryginalnym piaskowcem), przejście na dziedziniec i do piwnic budynku (wykładane kamieniami oraz cegłą brukową). Wymieniono stolarkę, instalację elektryczną oraz hydrauliczną.

Příbor otrzymał na tę część odbudowy klasztoru dotację z budżetu Rady Regionalnej Moraw i Śląska, o wysokości 92,5 procenta powstałych kosztów. Z funduszu miasto może wyczerpać aż 21 mln koron. Pozostała część rekonstrukcji została pokryta z budżetu miasta.

■ Zakres i znaczenie remontu sprawiły, że to przedsięwzięcie stało się jednym z największych procesów renowacyjnych budynków historycznych w regionie Moraw i Śląska.

Przed rekonstrukcją                                                                                     Po rekonstrukcji

 

před rekonsttrukcípo rekonstrukci

před rekonstrukcípo

Przekształcenie klasztor w fotografiach

Przed rekonstrukcją         

Po rekonstrukcji