Zawartość

Znani ludzie Příbora

                                                                                                                                                                                          

Do znanych ludzi Příbora należą ci, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju miasta i zapisali się na kartach jego historii lub tacy, którzy odniesli wielkie sukcesy zawodowe w wybranych przez siebie dziedzinach.  Ich osiągnięcia wykraczaja poza granice nie tylko Příbora, ale również całego kraju.

Należą do nich m.in. :

Historycy

NAUKOWCY

MUZYCY

Artyści - malarze, rzeźbiarze, graficy

Pisarze

Architekci

Dziennikarze, edytorzy, wydawcy

Burmistrzowie i politycy

NAUCZYCIELE, zwolennicy ruchu odrodzenia

 

Przedstawiamy ich Państwu w trzech głównych kategoriach:

  1. Znani ludzie, którzy urodzili się w Příborze

  2. Ludzie działający na terenie Příbora, ale pochodzący z innych miejsc

  3. Honorowi obywatele miasta

Drugim kluczem jest porządek alfabetyczny.

Treść zebranego przez nas materiału nie ma na celu dokładnego ani szczegółowego opisywania żyć czy dzieł wszystkich znanych ludzi tego miasta. Teksty mają za zadanie przynajmniej częściowo zaznajomić czytelnika naszych stron internetowych z ciekawymi postawami Příbora, informować ogólnie o tym, gdzie spędzili swoje życia oraz czym się zajmowali.  Wyczerpujące informacje na ich temat są dostępne również w archiwach, bibliotekach oraz na  internecie.

Sami rzeźbiarze mogliby stać się przedmiotem całego rozdziału ale my przedstawiamy tutaj tylko jednego reprezentanta tej grupy , tj. Antonína Jařabáča.

Na specjalny rozdział zasłużyliby sobie również, ci którzy walczyli w obu wojnach światowych, np. :  Lohrer Lom, Vladimír Vanek, i inni ... oraz ofiary tychże wojen, jak n.p.: Kamil Jaroš, Josef Raška, Method Cyrill Handschuch  itp.

 

W danym momencie zawartość wszystkich tekstów będzie jeszcze ulegała zmianom – chodzi o aktualny materiał z miesiąca listopada i grudnia 2014, a to oznacza, że jest jeszcze dość czasu, żeby przeredagowac teksty albo uzupełnić je nowo zyskanymi informacjami.  

Zacznijmy więc od pierwszego rozdziału!

  1. Příborscy rodacy w porządku alfabetycznym – ich imiona i tytuły naukowe wymieniane są zawsze po nazwisku.

W Příboře urodziło się wiele znanych osobistości. Część z nich mieszkała w Příborze przez całe swoje życie, inni aktywnie udzielali się również w innych miastach. Niektóre  życiorysy są jeszcze niekompletne, wciąż gromadzimy na ten temat informacje...

Mgr. Irena Nedomová, kronikarka miasta

                                                                                                                                                                                                

Teksty powstały w oparciu o materialy zaczerpnięte z wielu źródeł, niektóre z nich są wymieniane bezpośrednio w życiorysach. Do tekstów źródłowych należą również następujące publikacje:

Baláš, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska /  Geografia i kultura Novojičínska

FICEK, Viktor: Biografický slovník širšího Ostravska. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1972. 141 s. /  Słownik biograficzny, wydanie poszerzone / Instytut Śląskiej Akademii Nauk

Materiały z Powiatowych Archiwów Muzeum Novojičínska, strony internetowe miasta Příbora www.pribor.eu.

Prace licencjackie i doktorskie:

Juráková, Tereza: Proměny médií v Novém Jičíně a okolí v období 1945 až 1948, UK, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2011/  Zmiany w mediach Novego Jičína i okolic w latach 1945-1948, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Komunikacyjnych i Dziennikarstwa

Malínek, Vojtěch: Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919–1924, UK, Filozofická fakulta/ Kapitan pokolenia? Zdeněk Kalista i najmłodsza czeska literatura w latach 1919-1924, Wydział Sztuki na UK

Ústav české literatury a komparatistiky. Studijní program: Filologie, 2014 / Zakład Literatury Czeskiej i literatury porównawczej. Kierunek studiów: filologia

Autorów poszczególnych artykułów wymieniono już bezpośrednio w tekstach.