Zawartość

DEMEL Ludvík

*02.07.1936 Příbor

+10.04.2015 Příbor

Muzyk, dyrygent

 

1

Źródło: archiwum rodzinne

Po ukończeniu szkoły w Příborze Ludvíkowi Demelowi marzyły się studia muzyczne. Złożył nawet podanie do wojskowej szkoły muzycznej, jednak ponieważ nie dostał żadnej odpowiedzi, ojciec młodego Ludvíka zapisał go do szkoły istniejącej wtedy przy zakładach ‚Tatra‘, aby wyuczył się zawodu ślusarza. Ludvík postanowił jednak, że nie podda się tak łatwo. O rok później, dokładne w dniu 23. 8. 1952 ponownie spróbował swoich sił na Wojskowej Akademii Muzycznej. Tym razem został przyjęty.  Po trzech latach studiów opuścił szkołę już jako absolwent kierunku flugelhorn i trąbka.

Od roku 1955 grał w kilku orkiestrach wojskowych (najpierw w Valašskim Meziříczu, potem w Místku, a jeszcze później w Banskéj Bystricy, Hranicach czy Olomoucu). W 1956 roku postanowił się ożenić, jednak aby widywać się ze swoją żoną musiał daleko dojeżdżać. To utrudnienie wpłynęło na jego decyzję przeniesienia miejsca pełnienia pięcioletniej służby wojskowej do jednostki lotniczej w Mošnovie. Tam zaproponowano mu mieszkanie służbowe. Z wojska wyszedł 30-go kwietnia 1971.

W roku 1963 rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole w muzycznej w Příboře. W dniu 4. 9. 1964 złożył egzamin maturalny w liceum ogólnokształcącym w Příboře. W kilka lat później, 22. 6. 1972 ukończył wyższe studia zawodowe na Ostravskim konserwatorium.

Po wyjściu z wojska grał przez rok jako flugelhornista w Orkiestrze Regionalnej w Ostravie. Dnia 1. 9. 1972 otrzymał posadę redaktora muzycznego Czechosłowackiego Radia w Ostrawie. W radiu pracował przez 18 lat!

W roku 1973 stał się jednym z założycieli profesjonalnej kapeli ‚Ostravska dziesiątka‘.

Od 1959 roku grywał w różnych orkiestrach w Příborze.

Od początku jego nauczania w szkole muzycznej liczba uczniów pana Demela ciągle rosła. W końcu pojawiła się propozycja założenia własnego zespołu. W 1972 roku rozpoczęły się próby, na których ćwiczono pierwsze utwory.  Po roku przygotowań, dnia 1. 5. 1973 odbył się pierwszy koncert. Orkiestra liczyła wtedy 18-tu muzyków. Pierwszym publicznie wykonanym utworem stała się piosenka ‚Šly panenky silnicí‘. Początkowo uczniowie spotykali się na próbach dwa razy w tygodniu, potem trzy razy. W krótkim czasie orkiestra osiągnęła bardzo wysoki poziom i nadal plasuje się wysoko w rankingach najlepszych orkiestr młodzieżowych w kraju i za granicą.

Dzięki współinicjatywie L. Demela założona została znana příborska formacja taneczna mażoretek. W 1983 Ludvik Demel, Milada Hnitková (ówczesna dyrektor szkoły muzycznej) oraz Jarmila Bártová powołali do życia grupę taneczną mażoretki, która miała współpracować z młodzieżową orkiestrą dętą. Zajęcia z pierwszą grupą 16-tu mażoretek prowadziła Jarmila Bártová.

Orkiestra założona i dyrygowana przez p. Demela wraz z grupą mażoretek często brała udział w rozmaitych festiwalach, np.: Fijo Cheb, FEDO Štětí, Kmochova Kolonia międzynarodowego konkursu dużych orkiestr dętych w Ostrawie. Grywali również na licznych festiwalach za granicą: w Niemczech, Holandii, na Węgrzech, w Polsce i Szwecji. Swój największy sukces osiągnęli w roku 1995 w Úpici, gdzie wywalczyli sobie pierwsze miejsce. Za największy sukces na arenie międzynarodowej uważa się festiwal w Kehl, w Niemczech, na którym orkiestra została laureatem 1-go miejsca, i to z wyróżnieniem. W czasie swojej kariery w Orkiestrze Młodzieżowej Příbora Ludvík Demel wielokrotnie wygrywał tytuł najlepszego dyrygenta na różnych konkursach i festiwalach. Orkiestra grała pod batutą tego dyrektora artystycznego i dyrygenta do roku 1996, czyli aż przez 24 lata!

Do zakończenia pracy zmusiła go choroba. Po ukończeniu kariery wciąż jeszcze okazjonalnie dyrygował swoich młodych muzyków, pomagając im podczas festiwali i różnych innych uroczystości.

Az do roku 1990 příborski muzyk miał dwie prace. Na polecenie swojego lekarza musiał zrezygnować z jednej z nich. Zdecydował się odejść z radia. 1. 8. 1990 został dyrektorem szkoły muzycznej w Příborze. Był nim do 8. 12. 1991, później stale jeszcze pracował tam jako nauczyciel.

 

Ludwík Demel szerzył nie tylko oświatę i kulturę, był również zasłużonym członkiem społeczności, pozostał aktywny nawet po ukończeniu swojej kariery w orkiestrze:

Po roku 2000 został 2 x wybrany na członka rady miejskiej

Kilka lat pracował jako członek komitetów kulturalnych oraz jako członek jury na příborskich festiwalach,

V roku 2000 skomponował sygnał rozpoczynający nadawanie wiadomości dla miejskiej radiostacji, sygnał ten jest używany do dziś.

Był członkiem Czeskiego stowarzyszenia hodowców, a w latach 2000 – 2007 także prezesem tej organizacji;

             

Za swoją długoletnią pracę w orkiestrze, edukację i działalność na polu kultury był wielokrotnie nagradzany:

 

- w 1976 Pamiątkowym medalem za wkład w rozwój miasta (przyznanym przez miasto Příbor)

- w 1979: otrzymał wyróżnienie za prowadzenie orkiestry młodzieżowej w Příborze oraz za znaczący wkład w rozwój życia muzycznego (otrzymał je od rady miasta Příbora)

- w 1982: wyróżniono go za rozwój hobbistycznej działalności artystycznej w północnych Morawach (w instytucji Odbor kultury Severomoravského kraje/ czyli w Wojewódzkim Wydziale Kultury Północnych Moraw)

- w 1983: Odznaka honorowa Międzynarodowej Organizacji muzyki dętej (CISM) za rozpowszechnianie muzyki międzynarodowej (przyznana na koncercie w Herzogenaurach w Niemczech)

- w 1988: Nagroda za wybitne wyniki i wzorową reprezentację miasta Příbora i Czechosłowacji z okazji 15. rocznicy DOM (otrzymana od miasta Příbor)

- 1996: tytuł "Nauczyciela Roku 1995" za wybitną działalność dydaktyczną (przyznawany przez Školský úřad Novy Jicin / Krajowy Ośrodek Edukacji w Novym Jicinie)

- 1997: Honorowa Nagroda miasta przyznana za wieloletnią pracę na polu kultury, edukacji oraz za godne reprezentowanie młodzieży Příbora (nagrody udzieliło miasto Příbor)

- 1997: Nagroda Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu za całokształt twórczych działań pedagogicznych (przyznana przez ówczesnego Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu Czech, Ivana Pilipa)

- 2005: tytuł ‘Honorowego Obywatela miasta’ udzielony za długoletnią pracę na rzecz miasta oraz wzorowe reprezentowanie go zarówno w kraju jak i za granicą (Příbor).

Ludwík Demel jest bezspornie wielce zasłużoną postacią. Znacznie przyczynił się on do rozwoju życia muzycznego w mieście, aktywnie udzielając się na tym polu aż do końca swoich dni. Zmarł nagle 10-go kwietnia 2015.

12