Zawartość

 

LOUKOTKA Lubomír, Mgr.

*8. 9. 1928 Příbor

†2. 6. 2011 Příbor

nauczyciel, kronikarz, historyk

1

Lubomír Loukotka urodził się w Příborze. Dzieciństwo spędził na tutejszym rynku, w kamienicy nr. 32. Jego matka była nauczycielką, a ojciec zegarmistrzem. W Příboře żył z krótkimi przerwami (na studia oraz w trakcie wojny) przez całe swoje ponad 82-letnie życie. Przez 36 lat wykonywał zawód nauczyciela – z tego przez 28 lat pracując w swoim rodzinnym mieście, w szkole podstawowej przy ulicy Jičínskiej i Dukelskiej. Uczył tu języka czeskiego i gimnastyki, a początkowo także języka rosyjskiego. Studiował na uniwersytecie w Brnie i w Ostravie (kierunek bohemistyka).

Oprócz swojego zawodu miał wiele zainteresowań, jednak najbardziej pociągała go historia. Napisał na ten temat także swoją pracę magisterską - o nazwach lokalnych wiosek oraz o pochodzeniu/ etymologii nazw ulic w Příborze. W ten sposób udało mu się połączyć zawód nauczyciela języka czeskiego z pasjonującą go historią. Ostatnie lata swojego życia poświęcił historii miasta. Dzieje Příbora nie były jego jedynym hobby. Kochał także historię starej Pragi. Wiedział dużo o innych częściach naszego kraju. W ciągu ostatnich sześciu lat swojego życia, służył swoją wiedzą podczas letnich wycieczek krajoznawczych z lokalnym domem młodzieży i centrum rekreacji Luna.

W r. 1974 Lubomir Loukotka zaczął pisać kronikę Příbora. Stał się dziesiątym z kolei kronikarzem miasta, kroniki pisał najdłużej ze wszystkich! W zeszłym roku przygotowywał się do zapisu i przekazania radzie miasta rocznika 2010, brakowało już tylko drobnych konsultacji i wyjaśnienia pewnych faktów. Ostatnie zapiski z roku 2011, które znalazły się w jego zeszycie, pochodzą z 28-go maja.

W roku 1945 Lubomir Loukotka wstąpił do harcerzy. Grał również w teatrze, śpiewał, brał udział w rozmaitych konkurencjach sportowych - uczestnicząc w ten sposób we wszystkich większych imprezach miasta. Napisał książkę o historii harcerstwa w Příborze oraz stał się współautorem innej podobnej publikacji na ten temat.

W 1949 roku został współzałożycielem Příborskiego fotoklubu. Przez kilka lat pełnił tam funkcję przewodniczącego.

Pan Loukotka zbierał znaczki, karty okolicznościowe, pocztówki - był członkiem klubu filatelistów i zapalonym sportowcem! W czasie studiów i jeszcze długo potem grał w drużynie piłkarskiej Příbora!

Lubomir Loukotka pozostawił nam po sobie cenny spadek w postaci książek oraz innych rozlicznych publikacji. Już w 1968 roku napisał broszurę o historii Příbora. W latach 90. wydał swoje pierwsze dzieło „Historia Příbora w datach” złożone z legend z miasta i o mieście. Znany jest również ze swojej publikacji „Krzyże, kaplice i posągi świętych” oraz jej kontynuacji „Pamiątkowe tablice i pomniki”. Stał się też współautorem obszerniejszej wersji „Historii Příbora”.

Przygotowywał także opowieści o historii dla programu telewizji lokalnej „Od historii do współczesności”.

11. 1. 2009 został nagrodzony tytułem ‘Honorowego Obywatela miasta Příbor’.

2. 6. 2.011 Lubomir Loukotka odszedł z tego świata nagle i - pomimo swojego wieku (niecałych 83 lat) – zdecydowanie przedwcześnie.

Źródło: Irena Nedomová

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Irena Nedomová