Zawartość

Jak powstał Příbor?

O Příborze mówiono, że było to najstarsze miasto w regionie Kravařska. Na początku mieściło się ono jednak zupełnie gdzie indziej niż dziś.

Jak więc doszło do założenia Příbora? Pewnego dnia Morawy najechali Tatarzy. Ich nadejście poprzedzały opowieści o strasznych czynach, których się dopuszczali. Ci ciemnoskórzy jeźdźcy kradli, łupili i mordowali wszędzie, gdzie tylko się pojawili, szarżując przy tym dziko na swoich małych koniach. Kobiety i dziewczęta brali w niewolę. Kiedy byli już blisko starego Příbora, jego mieszkańcy mądrze stwierdzili, że Tatarzy mają znaczną przewagę, więc lepiej będzie zebrać swoje najcenniejsze rzeczy i spędzić swoje trzody. Postanowili, że ukryją się w okolicznych głębokich lasach. Tatarzy splądrowali i spalili opuszczone miasto.

Ponieważ całe miasto było drewniane, zostały z niego tylko tlące się ruiny.

W końcu Tatarzy postanowili rozbić obóz na równinie pod Kotoučem, skąd udawali się na poszukiwania ukrytych chrześcijan. Jeśli złapali kogoś w lasach, nabijali go żywcem na pal albo wiązali mu ręce za plecami, a potem strzelali doń z łuków; zdarzało się, że na żywca

obdzierali ludzi ze skóry. Zarówno martwym, jak i żywym po schwytaniu obcinali uszy. Tatarzy hodowali także psy, które tresowali do tropienia uciekinierów. Příborzan uratowało to, że przed ich przybyciem wykarczowali okoliczne drzewa i zrobili z nich zasieki, które ukryły ścieżki prowadzące do wnętrza lasu, uniemożliwiając w ten sposób najeźdźcom dostęp do swoich kryjówek.

Kiedy po długim czasie ludzie wrócili się do swoich domów, znaleźli jedynie szare zgliszcza. Dlatego nowe miasto musiało zostać zbudowane na pobliskim wzgórzu, nad rzeką Lubiną. Podobno chrześcijanie, który przetrwali, nazywali spalone miasto "zbor". Nowe miasto, które zaczęło powstawać w pobliżu nazywano "Přizbor". Dopiero znacznie później jedna literka z nazwy wypadła, dając dzisiejszą nazwę miasta: Příbor.