Zawartość

                                  Herb miejski

       znakprapor

Herb miejski

Na początku herbem Příbora był herb hrabiów Hückeswagen, którzy założyli tu osadę miejską jeszcze przed rokiem 1251. Podaje się, że ich symbolem były trzy czerwone krokwie na srebrnym tle.  1)

W r. 1615 herb miasta Příbora został nieco zmieniony przez biskupa olomouckiego, kardynała Františka z Dietrichštejnu, który dodał do niego elementy zaczerpnięte z własnego herbu biskupstwa olomouckiego – „(...) Dajemy im tarczę, a na tarczy, na czerwonym tle po środku trzy żółte albo-li złotej barwy krokwie, a każda wyżej niż ta poprzednia – dwa noże (winiarskie), płowej czy srebrnej barwy, a ich trzonki w goździkowej barwie z literą F na pamiątkę imienia nadanego na chrzcie - na górze trzy stożki również płowe albo srebrne.. „.

1) Ladislav Baletka, Jiří Louda, Znaky měst Severomoravského kraje (Symbole miejskie regionu północnych Moraw), Profil Ostrava 1980

Flaga miasta

W dniu 5. 3. 1996 r., w budynku Parlamentu Republiki Czeskiej w Pradze, burmistrz Příbora Ing. Milan Strakoš w towarzystwie swojego zastępcy Jana Monsporta oraz kronikarza miasta Mgr. Lubomíra Loukotki odebrał z rąk przewodniczącego parlamentu Czech, Dra. Milan Uhde flagę nadaną poprzez "decyzję nr. 91", która przyznawała ‚własną flagę staremu i zasłużonemu miastu Příbor‘.

Wygląd flagi przypomina najstarszy herb miejski. Flaga składa się z dwóch białych pasów po bokach i pasa czerwieni pomiędzy nimi w proporcjach odpowiednio 1: 3: 1.  Na czerwonym tle umieszczono trzy złote (żółte) krokwie. Białe pasy po bokach symbolizują noże winiarskie – to motyw zaczerpnięty z herbu miasta.

Projekt przygotował dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opavie, Dr. Karel Miller, a zatwierdził go Komitet Heraldyczny czeskiego parlamentu. Flaga powiewała na Příborskim ratuszu po raz pierwszy podczas odpustu, w dniu 8. 9.1996.

vlajka

 

Aktualna pogoda

Pogoda dzisiaj:

21. 1. 2022

oblacnosesnez

Temperatury dzienne -3/1°C, w 1000m ok. -7°C.
Nocne temperatury /°C.